Motivasyon Ve Başarı ilişkisi

Motivasyon, kişinin belli bir amaca yönelik kendini harekete geçirmek için sarf ettiği güç demektir. Tüm insanlar yaşamları boyunca birçok şeye sahip olmak ister. Bu dürtü kişinin çalışmasını ve belirli bir gayret göstererek başarı elde etmesini sağlar.

Motivasyon, kişinin belli bir amaca yönelik kendini harekete geçirmek için sarf ettiği güç demektir. Tüm insanlar yaşamları boyunca birçok şeye sahip olmak ister. Bu dürtü kişinin çalışmasını ve belirli bir gayret göstererek başarı elde etmesini sağlar. Bir işi başarmayı düşünen kişinin bu başarıya ulaşması için belirli bir gayret göstermesi, çaba harcaması ve kendini geliştirmesi gerekir.

Hedef Belirlemek Gerek

Kendini geliştirmek isteyen birey bir hedef belirlemeli, bu hedefi arzu etmeli ve hedefine ulaşmak için kendine inanmalıdır. İnanmak hedefe ulaşmak için en önemli olgudur. İşte tam burada Motivasyon devreye girer. İnanmak hedefimize ulaşmak için olumlu bir beklentiye girdiğimizi gösterir. Çünkü birey çabalarının sonuca ulaştığını görmek ister. İnanç zayıflarsa çaba da aynı oranda zayıflayacaktır, tamamen yitirdiğimizde ise çabamızda yok olacaktır.

Motivasyon çabanın dolayısıyla da inancın zayıflamasını engelleyecektir.  Çabanın temelini hedeflerimiz belirler ve hedefe yönelik becerileri ortaya çıkarır. Beceriye sahip olmadığımızı düşünürsek çaba göstermeyiz ve hedefimize ulaşamayız. Hedef amacımıza ulaşmak için en önemli unsurdur. Her bireyin ulaşmak istediği hedef farklı olacağı için motivasyon kişiye özgüdür demek çok yanlış olmaz.

Motivasyon İle Doğru Karar

Birey olarak hedefimize ulaşmak için becerilerimizi en üst düzeyde kullanmak istiyorsak motivasyon en doğru yöntemdir. Ancak doğru hedefe yönelerek ve doğru kararlar vererek amacımıza ulaşabiliriz. Kendimiz için uygun olan hedefi belirlemeyi yine kendimizde olan becerileri ortaya çıkararak başarabiliriz. Çabamızı maksimum seviyeye çıkarırsak ve olumlu çalışmalarımızı hedeflerimize yöneltirsek olumlu sonuçlar almamızı sağlayacaktır. Olumlu sonuçlar almamız bizi kamçılayacak, daha çok çalışmaya itecek ve mutlu olmamızı sağlayacaktır. Mutlu olmakta motivasyon sürecinin en mükemmel sonucudur.

Her bireyin beceri ve istekleri göz önünde bulundurulduğunda ortaya çok farklı sonuçlar çıkacaktır. Herkesin sahip olmak istediği bir hayat şekli vardır. Kimi insan para ile mutlu olabilirken kimi insan da kendini ifade etmenin paranın önünde yer aldığını düşünür. Yine birçoğumuz sağlıklı yaşamanın her şeyden önemli olduğunu düşünürüz. Kişiye göre değişen tüm bu olgular motivasyon sürecine de mutlaka yansıyacaktır. İstediğimiz hayat şartlarına ulaşabilmek için verdiğimiz çabanın olumlu sonuçları beraberinde başarıyı da getirecektir. Başarılı olabilmenin en önemli şartı da kaliteli bir motivasyon şeklidir.

Başarıya Ulaşmak

Başarıya ulaşmak ve başarı elde etmek herkesin istediği bir durumdur.  Başarıya sahip bir birey olmak istiyorsak yapmamız gereken en önemli şey sorumluluk bilincinde olmaktır. Kaç yaşında olursa olsun her bireyin alabileceği sorumlulukları, ulaşmak istediği hedefleri vardır.  Bu hedeflere ulaşmak isteyen her birey üzerine alması gereken sorumlulukları yerine getirir, bir amaç belirler ve bu doğrultuda motivasyon sürecini de doğru bir şekilde tayin ederse başarıya ulaşması kaçınılmaz olacaktır.

Başarıya ulaşmak mutluluğu da beraberinde getirdiğine göre her yerde mutlu bireyler olacaktır. Mutlu ve başarılı bireylerin olması toplumunda gelişmesine neden olur. Gelişmiş bir toplumda yaşamak bir ayrıcalıktır. Kesinlikle başarının sırrı motivasyon. Her zaman motivasyon ile başarı mükemmel bir ilişki içerisindedir. Başarıya ulaşmak istiyorsak nerede olursak olalım ne şartlara altında yaşarsak yaşayalım kararlı olmalı, hedeflerimizden ve ulaşmak istediğimiz yaşam biçiminden vazgeçmemeliyiz. Pes edersek başarıya ulaşamayız. Dolayısıyla da mutlu olamayız.

Başarılı bireyler kendileri ve çevreleri ile barışık yaşarlar. Birey olarak hepimize düşen görevde toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır. Gelişmiş tüm toplumlarda ulaşılan en önemli sonuç bireylerin başarılı ve mutlu olduğunda daha üretken olduğudur. Daha üretken ve daha başarılı bir ülke de yaşamak için yapılacak en önemli şey kendini doğru motive etmek ve bunun sonucunda başarıya ulaşmaktır.

Yazar: Veli kiraz