Mülakat Teknikleri ile İş Hayatına Bir Adım Yaklaşmak

İşe başvuru ve alım sürecinin en zorlu kısmını mülakat oluşturur. Mülakat süreci ne her ne kadar zorlu ve stresli bir süreç olsa da bütün işe alımlarda kaçınılmaz olduğundan mülakata hazırlıklı gitmek başarılı olmak için oldukça önemlidir. Mülakat tekniklerini bilmek bu aşamayı atlatmada faydalı ve gereklidir.

Mülakat teknikleri eğitimi ile adaylar mülakatta diğer başvuranlara karşı bir adım önde girmek için bir fırsat yakalarlar. Eğitim ile adaylar iş görüşmesine daha hazır olurlar ve birçok mülakata girmiş gibi deneyim kazanırlar. Mülakatta iyi bir izlenim bırakma için gereken teknikleri öğrenerek karşılaşacakları sorunlarla başa çıkabilirler.

Mülakat Teknikleri ve İşe Alım Süreci

Mülakat tekniklerinin seçimi işe alım sürecinde işveren için de büyük önem taşımaktadır. İşveren firmanın ihtiyaç duyduğu personeli alımında personel seçimini kuruluşlarının amaçlarına yönelik olarak yapması ve alacağı personele kendini doğru anlatması, kuruluşunun ilerlemesi ve amaçlarına ulaşması açısından oldukça önemlidir. Her kuruluşun başarıya ulaşması için işe alım sürecinde başvuran adaylarının işe uygunluğunu çok iyi denetlemesi ve adayın beklentilerine cevap verip veremeyeceğini belirlemesi gereklidir.

Mülakatta başarı

İşe alım sürecinde iş başvurusunda bulunan adayın, mülakatta başarılı olabilmesi için gereken en önemli nitelik işveren tarafından yapılan mülakata hazırlıklı gitmesi gereğidir. İş başvurusu yaptığınız işveren firmanın genel politikası, başvurunuzu yaptığınız işin firma içersindeki yeri, başvurduğunuz göreve uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığınız, işveren firmanın iş hakkındaki beklentilerine olumlu cevap verebilmeniz açısından önemlidir.

Mülakata iyi hazırlandığınız takdirde, mülakata yapan firma yetkililerini yeteri kadar etkileyebilir, işe başvuran adaylar arasında etkinliğinizi ve işi yapma kapasitenizin olduğuna, mülakat yapanlara kendinizi kanıtlayabilirsiniz. Personel niteliklerinizi kapsayan özgeçmişinizi kağıt üzerinde iş veren firmadaki yetkili kişilere göndererek mülakata davet edilmeniz her ne kadar önemli bir adım olsa da, işveren firmayı işe alınmanız konusunda yeterince güven sağlayamayabilirsiniz. Mülakata davet edilmeniz sizin işveren firma tarafından uygun personel niteliklerini taşıdığınızın göstergesi olarak önemli bir adımdır. Sizinle mülakat yapan firma yetkilisi sizi firmalarının potansiyel bir çalışanı olarak görmeye hazırdır. Karşılıklı bir oturum halinde yapılan mülakat aşamasında hem bir çalışan adayı olarak sizin iş hakkındaki bilgilenmenizi sağlayacaktır hem de iş verenin sizin hakkınızdaki fikir sahibi olmasını sağlayacaktır.