Mülakat Tekniklerinin Doğru Kullanımı ile Personel Alımı

Mülakat teknikleri işe başvuru sürecinde her zaman var olan en zorlu aşamaya yani iş görüşmesi aşamasında görüşmecilere önemli ipuçları sağlayan bilgilerdir. Mülakat teknikleri, mülakatlarda sık karşılaşılan soru ve durumlara karşı hangi cevap ve davranışların sergileneceğini önceden kestirmenizi ve iş görüşmesine nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiğini ifade eden bir kavramdır.

İşe alım için görüşmeye katılan için adayının geçmişteki iş deneyimleri, sorunlar karşısında gösterdiği davranışları göz önüne alınarak alım yapılacak pozisyon için uygun olup olmadığını anlamaya olanak sağlayan mülakat teknikleri öğretilir. Adayın kişilik yapısı, yetkinlikleri ve nitelikleri anlamında daha belirleyici bilgiler elde edilmesi saylayarak görüşmecinin işini kolaylaştıracak bilgiler bu eğitimde verilir.

İşveren firmalar mülakat tekniklerini kullanmalarındaki en önemli sebeplerinden biri işe alacağı başvuru adayını yüz yüze değerlendirebilme olanağına sahip olmalarıdır. Yüz yüze görüşme ,işveren firmanın adaya kendini daha iyi tanıtmasına, başvurulan iş hakkında adayı daha iyi bilgilendirmesine ve adayın başvurduğu iş alanını daha kısa sürede benimseyerek işverenin iş başvurusuna daha sıcak bakmasına neden olmaktadır. Ayrıca iş başvurusu yapan adayları tanımak işveren firmanın adayı işe alsa da almasa da, firmanın sosyal çevresini genişletmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Mülakat Teknikleri Özellikleri Nelerdir?

İş başvurusu mülakatlarında, işveren firma işe başvuran adaylarda aradığı 3 temel özellik vardır. Birincisi adayın başvurulan işi yapabilecek niteliklerinin olup olmadığı, ikincisi iş başvurusu yaptığı işi yani teklif edilen işi yapmak isteyip istemediği ve diğer başvuru adayları arasında başarı derecesinin ne olduğudur. İşe başvuran adayların bu üç temel konu karşısında başarılı olmalarını sağlayan mülakata hazırlanma yöntemleridir. Mülakata hazır olarak giden başvuru adayı bu üç temel konuya hakim olacaktır ve kendini firmalara net olarak ifade edebildiğinden dolayı başvurusunda olumlu sonuçlar alabilecektir. Ayrıca iyi bir mülakat tekniği sonunda işveren firma aday hakkında yeterli bilgi sahibi olabilecek, başvuru adayına kendi firmaları hakkında yeterli bilgiyi verebilecek konuma sahip olabilecektir.

İşveren firma, yaptığı mülakat teknikleri sonucunda adayların kişisel özellikleri hakkında da bilgi sahibi olabileceklerdir. Başvuran adayın liderlik özelliği taşıyıp taşımadığı, ekip çalışmasına olan uygunluğu, fikirlerini savunabilme ve fikir geliştirebilme özellikleri, sorun çözme konusunda sorunlara yaklaşımları gibi başvurulan işte adayın başarı kriterleri saptanacaktır.

Mülakat Teknikleri Nedir?

Mülakat teknikleri; mülakatlarda sık karşılaşılan soru ve durumlara karşı hangi cevap ve davranışların sergileneceğini önceden kestirmenizi ve iş görüşmesine nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiğini ifade eden bir kavramdır.

İşverenler Mülakat Tekniklerini Neden Kullanır?

İşveren firmalar mülakat tekniklerini kullanmalarındaki en önemli sebeplerinden biri işe alacağı başvuru adayını yüz yüze değerlendirebilme olanağına sahip olmalarıdır.

Mülakat Teknikleri Özellikleri Nelerdir?

İş başvurusu mülakatlarında, işveren firma işe başvuran adaylarda aradığı 3 temel özellik vardır. Birincisi adayın başvurulan işi yapabilecek niteliklerinin olup olmadığı, ikincisi iş başvurusu yaptığı işi yani teklif edilen işi yapmak isteyip istemediği ve diğer başvuru adayları arasında başarı derecesinin ne olduğudur.