Mülakat Teknikleriyle İşe Alımda Başarılı Olun

Her iş görüşmesi işe başvuran ve işe alım yapan olmak üzere iki taraftan oluşur. İşveren temsilcisi ve aday işe alım sürecinde bir oturumda buluşarak birbirleri hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. Her ne kadar iş görüşmesi adayı tanıma amacıyla düzenlense de aday da bu görüşme sırasında işe başvurduğu kurum hakkında ön bilgiler edinebilir. Mülakat teknikleri iş görüşmesi öncesinde bu oturumda karşılaşılabilecek durumları başarıyla atlatabilmek ve soruları cevaplayabilmek için gerekli ipuçlarından oluşur.

İşe alım için görüşmeye katılan öncelikle firmanın çalışma koşullarını ve hedeflerini iyi öğrenmeli ve hangi pozisyona alım yapılacağını, alım yapılacak pozisyonun hangi nitelikleri gerektirdiğini araştırmalıdır. Bunları bilmek alınacak çalışanın da hangi özellikleri taşıması gerektiğini, hangi eğitimlere sahip olması gerektiğini bilmek demektir. Adayların özgeçmişleri incelenerek uygun adaylar belirlenip görüşmeye çağırılmalıdır. Görüşme sırasında adayların yeteneklerini ve potansiyellerini açığa çıkartacak sorular önceden belirlendiği gibi mülakat sırasında da görüşmenin gidişatına göre uygun sorular ortaya konulmalıdır.

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Mülakat teknikleri eğitiminin iki temel hedefi tipik iş görüşme durumlarını ortaya koymak ve her durumda başarıya ulaşmak için gerekli becerileri öğretmektir. Başarılı bir görüşme için planlama, insanlarla iletişim ve ilişki kurma, görüşmede kullanılan çevre ve zaman yapısı nasıl değerlendirilmeli bilmelisiniz. Bu dersi takip ederek, aktif dinleme, dikkatli sorgulama ve beden dilini anlayış kullanarak her mülakatın en iyi şekilde değerlendirilmesi teknikleri en iyi şekilde öğrenebilirsiniz. İş görüşmelerinde yönetici veya işveren adına katılanlar en iyi adayı bulmak için davranış tabanlı yeteneklerini ve mülakat tekniklerini geliştirmeleri gerekir. Mülakat soru ve cevapları ile pratik örnekler ve katılımcı alıştırmalar kullanılarak görüşmecilere adayın özgeçmişi ile gerçek iş tutumu arasında fark olup olmadığını ortaya çıkarabilmeleri için gerekli beceriler mülakat teknikleri eğitimi ile verilir.

Mülakat teknikleri uzaktan eğitim programı en deneyimsiz görüşmecilere bile rehberlik sunmaktadır. Bu eğitime katılıp eğitimden başarıyla ayrılan kişiler e-sertifika alarak firmaların insan kaynakları yönetiminde görev alabilirler ya da firmalara insan kaynağı sağlayan bağımsız şirketlere başvurup kariyer bu alanda kariyer yapabilirler.

Mülakat Teknikleri Nedir?

Mülakat teknikleri iş görüşmesi öncesinde bu oturumda karşılaşılabilecek durumları başarıyla atlatabilmek ve soruları cevaplayabilmek için gerekli ipuçlarından oluşur.

Mülakat Teknikleri Eğitimi Nedir?

Mülakat teknikleri eğitiminin iki temel hedefi tipik iş görüşme durumlarını ortaya koymak ve her durumda başarıya ulaşmak için gerekli becerileri öğretmektir.

Mülakat Teknikleri Eğitiminde Ne Öğreneceksiniz?

Bu dersi takip ederek, aktif dinleme, dikkatli sorgulama ve beden dilini anlayış kullanarak her mülakatın en iyi şekilde değerlendirilmesi teknikleri en iyi şekilde öğrenebilirsiniz.