Nasıl Sosyal Medya Uzmanı Olunur?

Teknolojinin gelişimine paralel bir gelişim seyri izleyen sosyal medya ulaştığı kitleyi her geçen gün arttırmaktadır. Ayrılmaz parçalarımız haline gelmiş akıllı telefon gibi araçlar vasıtasıyla her yaş grubundan tüketicilere erişim potansiyeli hızla gelişmektedir. Artık herhangi bir sosyalleşme aracı olarak değerlendirilmeyip belli ürün ya da hizmetlerin doğrudan ya da dolaylı bir şekilde pazarlanabildiği bir ortam halini de almıştır.

Sosyal medya kullanımının ilk evrelerinde ürün ya da hizmet pazarlama mekanizmaları, belli filtreleme yöntemleri vasıtasıyla kullanıcının karşısına dolaylı yollardan çıkarken artık kimin neye ve nasıl daha kolay erişim sağlayacağı sorunsalı sosyal medyanın da nasıl bir pazarlama alanı olabileceği sorunsalını doğurmuştur.

Sosyal Medya Uzmanlık Eğitimi

Sosyal Medya Uzmanlığı

Artık bu ortam dolaylı pazarlama alanı olmaktan çıkmış, bu kapsamda doğrudan bir etkileşim alanı haline gelmiştir. Dijital pazarlama yoluyla doğrudan ürün ya da hizmet pazarlamak isteyen hesaplarda ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu artış ise tüketici ile efektif bir etkileşim sağlamak adına belli uzmanlık alanlarını da gündeme getirmiştir. Sosyal medya uzmanlığı da son zamanlarda oldukça ilgi gören uzmanlık alanlarından biridir.

Sosyal medya ortamındaki pazarlama stratejileri klasik online alışveriş kapsamını aşmıştır. Çünkü artık tüketiciler yalnızca somut bir ürün satın almanın ötesinde deneyim paylaşımına da ciddi bir önem atfetmektedir. Aslında bir hikaye anlatıcılığı söz konusudur. İşte bu hikayenin tüketici üzerindeki maksimum etkisini geliştirmek bir sosyal medya uzmanının spesifik alanıdır.

Görev Tanımı

Türkiye’de bir kariyer hedefi olarak 2000'li yıllara dayanan sosyal medya uzmanlığının görev tanımları şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Tüketici ya da kullanıcı ile maksimum etkileşimi sağlayabilecek stratejiler geliştirir ve ayrıca bu stratejilerin uygulayıcılarıdır.
  • Sosyal medya dinamiklerinin iyi birer takipçileridir. Temsil ettiği kişi ya da kuruluşların kendi çalışma alanlarına göre hangi alanlarda daha yüksek etkileşim sağlayabileceklerine dair gözlemlerde bulunur ve bu kapsamda yönlendirmede bulunur.
  • Maksimum etkileşimi sağlayacak kampanyalar hazırlar ve sosyal medya kanalında bu kampanyayı dolaşıma açar.
  • Gelişen ve değişen dinamiklere göre tanıtım ve kampanya stratejilerini günceller.
  • Temsil edilen kişi ya da kuruluş için rakip analizi yapar ve stratejileri bu çerçevede düzenler.
  • Pazarlanan ürün ya da hizmete dayalı deneyim paylaşımı içerikleri geliştirir ve bu içerikleri kullanıcı dostu tüm alanlarda yaygınlaştırır. Ulaştığı kitlenin her geçen gün artmasını hedefleyen hamlelerde bulunur.
  • Kullanıcı ya da tüketicinin içeriğe dair izlenimlerini ve etkileşimlerini ölçer. Bu etkileşimi ölçmeye dair yeni araçları araştırır ya da geliştirir.

Sosyal Medya Uzmanlığı İş İmkanları

Teknolojik gelişmelerin hızlı seyri böyle bir uzmanlık alanının bir kariyer hedefi olarak değerlendirilebileceğini de göstermektedir. Sosyal medya uzmanlığı profesyonel bir alan olarak gelişim göstermesi beklenen bir meslektir. Nitekim bu alanın yeni yeni fark edildiği günümüzde bile birçok şirket sosyal medya uzmanına ihtiyaç duymaktadır.

Ürün satışlarının artık mağazalardan değil de online mecralardan yapıldığı günümüzde bu ürünlerin sosyal medyada tanıtımı da oldukça önemlidir. Bu alanda iş bulma imkanı oldukça fazladır. Özellikle günümüzde genç kuşak hergün 09:00-18:00 arası ofiste olmak ve memur hayatı yaşamak istememektedir. Sosyal medya uzmanlığı da freelance yapılacak işlerden biri olduğu için fazlasıyla rağbet görmektedir.

Bu alanda üniversitelerde verilen herhangi bir eğitim yoktur. Bu nedenle bu mesleği yapmak isteyen kişiler online eğitimler aracılığı ile sosyal medya uzmanlığı eğitimi alarak ve bu eğitimi belgelendirerek şirketlere başvuruda bulunabilirler. Bu eğitimi ücretsiz ve online olarak sunan kurumlardan biri İstanbul İşletme Enstitüsüdür. Bu kurumdan alanında uzman hocalardan sosyal medya uzmanlığı eğitimleri online olarak alınabilmektedir. Sosyal medya uzmanlığı eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olan adaylar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Yazar: Cebrail Güler