Nüfuz Pazarlaması Ve YouTube

Nüfuz pazarlaması olarak adlandırılan bu yöntem sponsorlu içerik yaratımının yer aldığı tüm YouTube videoları, blog gönderileri ile Instagram, Facebook, Snapchat paylaşımları gibi çok çeşitli teknikleri kullanmaktadır.

Sosyal medya her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla sosyal yaşamda etkinlik alanını genişleten ve adeta sınır tanımayan bir dijital mecradır. Bu haliyle gerek insan ilişkilerini gerekse insanın etkinlik içinde olduğu tüm sosyal süreçleri etkileyen bir güç durumundadır. Hiç şüphe yok ki, sosyal medyanın etkilediği sosyal süreçlerden biri de pazarlama teknikleridir.

Sosyal Medya Fenomenleri

Bugün artık firmalar geleneksel pazarlama tekniklerinin kısıtlılığından kurtularak, sosyal medya fenomenleri üzerinden devasa satışlar gerçekleştirmektedir. Türkiye’de nüfusun %63’ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Türkiye’de kullanıcıların günün ortalama 2 saat 46 dakikasını sosyal medya içerisinde geçirdiği sonucunu veren bu rapora göre Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu ise YouTube’dur.

Günümüzde sosyal medyanın artan kullanımı, geleneksel pazarlama anlayışının değişimini de zorunlu hale getirmektedir. Bugün artık firmalar doğrudan geleneksel medya aracılığıyla reklam vermek yerine sosyal medyada etkileme gücü yüksek kişiler üzerinden reklam vermeyi tercih etmektedir. Nüfuz pazarlaması olarak adlandırılan bu yöntem; sponsorlu içerik yaratımının yer aldığı tüm YouTube videoları, blog gönderileri ile Instagram, Facebook, Snapchat paylaşımları gibi çok çeşitli teknikleri kullanmaktadır.

Nüfuz Pazarlaması

Nüfuz pazarlamasını tüketicileri satın almaya ikna eden ve sosyal medya fenomenleri aracılığıyla her geçen gün büyüyen yepyeni bir pazarlama tekniği olarak düşünebilmemiz olanaklıdır. Burada “nüfuz” sözcüğü olayların gelişimini, insanları ve bir şeyi etkileme gücü olarak nitelenebilir. Bu anlamda, kendilerini influencer (nüfuzlu) olarak niteleyen sosyal medya fenomenleri tanımı için “sosyal medya kullanıcılarının düşüncelerini, davranışlarını sosyal kanallar aracılığıyla yönlendiren kimse” dememiz mümkündür.

Bugün artık çok çeşitli markalar sosyal medya fenomenleri tarafından yapılan paylaşımlar üzerinden indirimler ve çekilişler düzenlemekte veya hediyeler dağıtmaktadır. Bu markalar sosyal medya fenomenleri tarafından kullanılan ve neredeyse markasız görünen hashtag ve sloganlar üzerinden ise adeta markayı bir süreliğine nüfuzlulara devretmektedir. Kullanılan tüm bu teknikler nüfuz pazarlamasının farklı stratejilerini temsil etmektedir.

YouTube ve Tüketime Etkisi

2019 Türkiye E-Ticaret İstatistikleri’nin sonuçlarına göre Türkiye’de internet üzerinden gerçekleştirilen en çok harcamalar sırasıyla seyahat, elektronik ürünler, moda ve güzellik ürünleri ve oyuncak ve hobi ürünlerine yapılmış ve geçen seneye oranla e-ticaret hacminde büyüme gözlenmiştir. Muhakkak ki artan e-ticaret hacminde sosyal medya faktörü önem arz etmektedir.

Sosyal Medya Fenomenleri, İşletmeler ve Tüketiciler tarafından en çok kullanılan sosyal medya platformu olan YouTube artık bir video izleme platformundan fazlasını ifade etmekte.  Bugün tüketiciler tarzını beğendikleri, bilgi birikimine güvendikleri, samimi buldukları ve/veya kendilerine yakın hissettikleri tüm diğer sosyal medya fenomenleri gibi YouTuber’ların da abonesi olup, onların çok çeşitli firmalarla anlaşıp reklam amaçlı hazırladığı videoları takip etmektedir.

Pazarlamada Neden YouTuber Tercih Ediliyor?

Binlerce aboneye sahip bir YouTuber’ın bir ürünü veya markayı hazırladığı bir video aracılığıyla önermesi, tüketicileri satın alma davranışına yönlendiren etkili bir yöntem olarak görülmektedir.  Bu yöntemin tercih edilmesinde reklamı yapan YouTuber’ın kendi abonelerinin sayısının çokluğunun yanında, YouTube’ın en çok kullanılan sosyal medya platformu olması ve bu yolla çok sayıda tüketiciye ulaşılabilecek olması da göz önünde bulundurulmaktadır. Tüm bunlara ilave olarak, imajlarıyla çok sayıda aboneye ulaşan ve sosyal medya fenomenleri içerisinde yer alan YouTuber’lar, yine imajlarıyla inandırıcılık sağlayarak reklamını yaptıkları ürünlerin satışını ciddi ölçüde arttırmaktadır.

Sonuç olarak, sosyal medya fenomenleri sahip oldukları büyük iletişim ağı, kişisel ikna kabiliyetleri veya soysal ağ genişliği gibi özellikleriyle tüketicileri ürünün satışına ikna etme potansiyelleri oldukça yüksek olan kimselerdir. Bu nedenle de bu kimseler, firmaların hiç de göz ardı edemeyecekleri pazarlamacılardır. Bu pazarlamacılardan firmaların satışlarını en çok arttıranlar YouTuber’lar olmakla birlikte, kendileri en yüksek kazanç elde edenler de yine YouTuber’lardır.

Yazar: Özge Şeker