Örgün Eğitim İçeriği

Örgün Eğitim Nedir?

Örgün eğitim, kurumuz tarafından, kurumumuz salon, derslik ve amfilerinde en fazla 20 kişi ile sınırlandırılmış katılımcılara, alanında uzman, profesyonel eğitimciler tarafından verilmektedir. Hizmet içi eğitim çalışması içerisinde de değerlendiren örgün eğitim hizmetinde, firmalar personelinin tamamının bu eğitimi almasını sağlamayı istemektedir.

Örgün eğitimin Personel Özlük İşleri, Çalışma Hukuku ve Bordrolama, İşçi- işveren- devlet ilişkisi ana konularında verilmektedir.

Örgün Eğitim İçeriği, Belirli, belirsiz, kısmi süreli ve deneme süreli iş sözleşmeleri, İşçi veya işveren tarafından tazminatlı tazminatsız fesih çeşitleri, Hafta tatili, genel tatil ve fazla mesai hesaplamaları, Sözleşmelerde rekabet yasağı, İşçinin yetersizliği, davranış ve işletmenin, işyerinin veya işin gerekleri ile fesih, Yıllık ücretli izin konularını içermektedir. İçeriğin belirlenmesinde tüm işletmelerde tüm personelin, tüm yöneticileri ilgilendiren ana konular seçilmiştir. Bu eğitimden tüm çalışanlar faydalanacak, görevlerinde yararlanacaktır.

Eğitimin önemini kişiler, bunun için uygun koşulları araştırmaktadır. Bazı kurumlar, eğitim konusunda insanlara çeşitli alternatifler sunarak onlara fayda sağlamaktadır. Buna göre, uzaktan eğitim verilmesi, bir seçenek olduğu gibi, vakti zamanı müsait kişiler için örgün eğitim de verilmektedir. Zira bazı firmalar personelleri için hizmet içi eğitim denilen konuda profesyonel kurumlardan destek ister.

Örgün Eğitimin Avantajı Nedir?

Çocukluğumuzdan beri, öğretmenlerle yüz yüze bir eğitime alışkın olan insanlar için, bundan vazgeçmek pek kolay olmayabilir. Bazı kişilerin bir sınıf içinde bulunması, daha iyi motive olmalarını sağlamaktadır. Bunun için sınıfın uygun olması gerekmektedir. Mesela bir sınıfın 20 kişi olması, eğitim kurumunda görev yapan profesyonel eğitimcilerin işlerinde tam bir yetkinlik içinde olması, kişileri her gün o sınıfa gitme konusunda ikna etmeye yetecektir.

Örgün Eğitimde Hangi Konular Ele Alınır?

İşletmeler, çalışanlarının kalifiye kişiler olması adına hizmet içi eğitim denilen eğitimi almalarını istemektedir. Bu noktada firmalara profesyonel kurumlar yardımcı olmakta, 20 kişi ile sınırlı sınıflarda uzmanlar tarafından bu eğitimler verilmektedir. Genel olarak çalışma hukuku ve personel özlük hakları konularında eğitim verilmekte olup, işveren ve işçinin sınırlarının anlaşılması hedeflenmektedir.

Örgün Eğitimde Konu Başlıkları

Çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren konular ele alınmaktadır. Personel özlük hakları, çalışanlar açısından önemlidir. Çalışma hukuku, işçi-işveren arasında ilişkinin yasal sınırlarını tayin etmektedir. Bordrolama denilen işlemler, işçi- devlet, işveren- devlet arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır.

Örgün Eğitim Nedir?

Örgün eğitim, kurumumuz tarafından, kurumumuz salon, derslik ve amfilerinde en fazla 20 kişi ile sınırlandırılmış katılımcılara, alanında uzman, profesyonel eğitimciler tarafından verilmektedir.

Örgün Eğitim İçeriği Nedir?

Belirli, belirsiz, kısmi süreli ve deneme süreli iş sözleşmeleri, işçi veya işveren tarafından tazminatlı tazminatsız fesih çeşitleri, hafta tatili, genel tatil ve fazla mesai hesaplamaları ve yıllık ücretli izin konularını içermektedir.

Örgün Eğitimin Avantajı Nedir?

Çocukluğumuzdan beri, öğretmenlerle yüz yüze bir eğitime alışkın olan insanlar için, bundan vazgeçmek pek kolay olmayabilir. Bazı kişilerin bir sınıf içinde bulunması, daha iyi motive olmalarını sağlamaktadır.