Problem Çözme Okullarda Nasıl Öğretilebilir?

Problem Çözme Okullarda Nasıl Öğretilebilir?
Photo by Olav Ahrens Røtne / Unsplash

Problem çözme, tüm öğrencilerin geliştirmesi gereken kritik bir yaşam becerisidir. Ne yazık ki, genellikle okullarda öğretilen bir beceri değildir. Ancak, öğretmenlerin problem çözmeyi ders planlarına dahil edebilecekleri yollar vardır. Bunu yaparak, öğrenciler akademik ve profesyonel kariyerlerinde karşılaşacakları zorluklarla yüzleşmeye daha iyi hazırlanmış olacaklardır.

Sınıfta problem çözmeyi öğretmenin bir yolu, öğrencilerin projeler üzerinde birlikte çalışmalarını sağlamaktır. Bu, onlara açık uçlu bir ödev vermeyi ve bunu bir ekip olarak nasıl tamamlayacaklarını bulmalarına izin vermeyi içerebilir. Proje üzerinde çalışırken kaçınılmaz olarak engellerle karşılaşacaklardır. Onları bu engelleri tartışmaya ve bunları birlikte çözmenin yollarını bulmaya teşvik etmek önemlidir. Bu onların eleştirel düşünme ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Problem çözmeyi öğretmenin bir başka yolu da öğrencilere tartışmalı konuları tartışma fırsatı vermektir. Bu, öğrencilerin bir konunun her iki tarafını da araştırmasını ve ardından sınıfta tartışmasını sağlamak veya öğrencilerin bir soruna olası çözümler bulmasını ve ardından en iyisini oylamasını sağlamak gibi çeşitli şekillerde yapılabilir. Tartışmalı konuları tartışmak, öğrencilerin karmaşık konular hakkında eleştirel düşünmeyi ve farklı bakış açılarını dikkate almayı öğrenmelerine yardımcı olacaktır.

Problem çözme, tüm öğrencilerin geliştirmesi gereken temel bir yaşam becerisidir. Genellikle okullarda öğretilmese de, öğretmenlerin bunu ders planlarına dahil edebilecekleri yollar vardır. Bu sayede öğrenciler, akademik ve profesyonel kariyerlerinde karşılaşacakları zorluklarla yüzleşmeye daha hazırlıklı olacaklardır.