Sessiz İletişimin Dili

İnsanlık var olduğundan bu yana en etkili ve eski iletişim şekli beden dili olmuştur. Hareket anlamına gelen Yunanca kinesis kelimesinden gelir. Kelimelerin, dilin veya simgelerin olmadığı zamanlarda insanlar bir şekilde beden dili sayesinde iletişim kurmuşlardır.

İnsanlık var olduğundan bu yana en etkili ve eski iletişim şekli beden dili olmuştur. Hareket anlamına gelen Yunanca kinesis kelimesinden gelir. Kelimelerin, dilin veya simgelerin olmadığı zamanlarda insanlar bir şekilde beden dili sayesinde iletişim kurmuşlardır. Girdiğimiz ortamlarda ve çevrede ilk iletişimi kurmayı sağlayan beden dilidir.

Sözler Ve Kelimeler

Duygu ve düşüncelerin anlaşılmasında sözler ve kelimeler her zaman yeterli değildir. Sadece kelimelerle anlatmaya çalıştığımız durumlarda aslında gözlerimiz, duruşumuz, el kolu nasıl kullandığımız baş hareketlerimiz, dış görünüşümüz ve daha pek çok şey etkilidir ve bunların konuşmalarımızla uyumlu olması örtüşmesi gereklidir. Çoğu kişi iyi iletişimin sözlü olduğu yanılgısına düşer ve söyleyeceklerini üç beş cümleyle söyler bitirir. Aslında sözel olmayan iletişim şekli konuştuklarımızdan çok daha fazla etkilidir.

Ne söylediğimizin değil nasıl söylediğimizin önemli olduğunun ve nasıl anlaşıldığımızın çoğu zaman farkında olmayız ve olmamız gerektiğini de bilmeyiz? Beden dili, doğru mesaj alıp doğru mesaj vermek ve sağlıklı iletişim için gereklidir. Çünkü iletişim konuşmadığımız zamanda da devam eden bir durumdur. İnsanlar günlük hayatlarında fark etmeseler de beden dilini etkili bir biçimde kullanırlar ve sürekli etrafa bir bilinçli ya da bilinçsiz mesaj verirler ve alırlar.

Jest Ve Mimikler

Beden dili konuşmalarımızı destekleyen, pekiştiren, tamamlayan jest, mimik ve hareketlerdir. Yüz yüze ilişkilerde kelimeler %10 ses tonu %30 beden dili ise %60 etkilidir. İnsanlar bedensel hareketlerin ifade ettiği anlamı birebir bilmese de geçmiş deneyimler, kültürel ve geleneksel bilgi aktarımıyla ya da beynin çeşitli algılarıyla gördüklerini veya gözlemlerini aşağı yukarı anlamlandırırlar.

Beden dili, içinde yaşanılan toplumun kültürel yapısına ve değerlerine göre dünyada farklı anlamlar içerebilir. Aynı hareketler, mimikler ve jestler farklı toplumlarda farklı anlaşılabilir. Farkında olmadan istemediğimiz mesajlar verebiliriz. Beden dili aynı dili konuşmadığımız insanlarla basitçe anlaşmamızı sağlayan evrensel bir dildir. Mesajı tam olarak veremeyiz belki ama  bazı temel insanı duyguları çeşitli hareketlerle ,gözler ve işaretlerle karşıya verebiliriz. Beden dili sadece insanlarla değil hayvanlarla da anlaşmamızı sağlayan yollardan biridir. Duyguları yansıtan beden duruş ve hareketleri canlılar tarafından çok daha iyi anlaşılmakta ve güçlü dostlukların kurulmasını sağlamaktadır.

Duygu Ve Mesaj Aktarımı

İnsanlar beden dili kullanılmadan duygu ve mesaj aktaramayacağını bilmeliler. Çünkü beden dili kullanımı detaylarda gizlidir. Başkaları üzerinde olumlu etki bırakmak, saygınlık ve itibar kazanmak, doğru anlaşılmak, karşısındakinin aslında ne dediğini anlamak, yaşam kalitesini artırmak için beden dilinin önemini kavramalıdırlar. Çünkü insanlarla karşılaştığımızda yarattığımız izlenim ilk 30 saniyede zamanda oluşur. İnsanlar bu zaman dilimini iyi kullanmalı ve istediğimiz etkiyi yaratmayı başarmalıdır. Aksi durumda kendi değerlerine göre algı oluşturan kişi tarafından etiketlenmeye neden olur.

Yapılan araştırmalar ise kültür düzeyi arttıkça beden dilinin kullanımının azalmakta olduğunu göstermektedir. Ülkemizde doğu bölgelerde yaşayanların daha çok bedensel hareket kullandığı belirtilmiştir. Bu durumun insanlar arasında güven duygusunu ve güçlü bağların köprülerin kurulmasını sağlar.

Beden Dilini Anlamak

Beden dilini anlamak ve kullanmak insanlara üstünlük sağlamak değil sahip olduğumuz bilgiyle etkiyi artırmaktır. Böylece mesajımızın ve yaptıklarımızın etkisini pekiştirebiliriz aksi takdirde insanları doğru olmayan şekilde yargılar duruma düşer ve sevimsiz görünebiliriz. Çünkü sosyal becerilerle ilgili bilginin hedefi karşı tarafla mesafe koymak değil köprü kurup yakınlaşmayı sağlamaktır.

Yaşlandıkça insanların ne söylediklerine daha az önem veriyorum. Sadece yaptıklarını izliyorum diyen Andrew Carnegie aslında iletişimin ve insanları anlamanın gerçekte bu kadar basit olduğunu belirtmiştir. Yani çok bilgiye çok lafa çok şeye ihtiyaç olamadığını yaptıklarımızın yeterli olduğunu kısaca anlatmış.

Yazar: F. Özlem Taş