Şirketlerde Risk Yönetimi

Şirketler bulundukları riski tanımalı, mali kayıpları incelemeli, bu risklerden elde edilebilecek fırsatları araştırmalı ve bu araştırmalar sonucunda bu içinde bulundukları riski doğru bir şekilde yönetmelidir.

İşletmelerin işleri sırasında meydana gelebilecek riskleri önceden dikkatli bir şekilde ele alıp bu riskleri en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için önlem alınmasıdır.

Yapılan araştırmalarda risk yönetiminin rolü konusunda geçmiş yıllarda çok büyük değişiklikler gözlemlenmiştir ve risk yönetimi çok önemli bir hale gelmiştir. Günümüzde başarılı şirketler risklerden kaçınma yollarını bırakıp risklerden fırsatlar elde etmeye odaklanmışlardır. Şirketler bu risklerden kaçınmak için iki farklı yol izleyebilirler.

Risklerden Kaçınma Yolları

İzlenmesi gereken kaçınma yöntemlerinden ilki riskleri birer birer ele alıp yönetmektir; ikincisi ise tüm riskleri bir arada ele alıp onları risk yönetimi programı çerçevesinde yönetmektir. Bu program uygulanırken şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımak, şirketin hedeflerine ulaşması, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği; şirketin yönetim kurulu, yöneticileri ve tüm çalışanlarının uyması gereken sistematik süreçtir.

Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

Şirketler bulundukları riski tanımalı, mali kayıpları incelemeli, bu risklerden elde edilebilecek fırsatları araştırmalı ve bu araştırmalar sonucunda bu içinde bulundukları riski doğru bir şekilde yönetmelidir. Öncelikle amaçları ulaşmayı engelleyen riskler tanımlanmalıdır. Bu riskler tanımlandıktan sonra en iyi şekilde nasıl yönetileceğine karar vermek için risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Riskin etkisi ve meydana gelme olasılığı hesaplandıktan sonra risk kapasitesi belirlenir ve riski yöneten kişiler bu riskleri şirketin doğru şekilde atlatıp atlatamayacağına karar verirler.

Kurumsal risk yönetimi konu hakkında bilgi sahibi kişiler tarafından yönetildiğinde genellikle şirketler bu riskleri fırsata çevirebilirler. Şirketler kendilerini yeniden yapılandırmak, yenilemek ve sermayelerini güçlendirmek için tüm riskleri doğru bir şekilde yönetmelidir. Risk yönetimi birçok şirket tarafından stratejik, finansal, ekonomik dayanıklılık ve esneklik elde edebilmek için benimsenmektedir. Potansiyel riskler belirlendikten sonra gerçekleşme olasılığı düşük ama maliyet olarak yüksek olan riskleri sigortalama ya da kiralama yoluyla riskten kaçınmak mümkündür veya gerçekleşme olasılığı yüksek maliyeti düşük riskler için yatırım yapılmalıdır.

Risklerin Yönetilmesi

Yöneticiler belirli bir durumdaki riski kabullenmek, daha sonra azaltmak ya da bu riskten tamamen kaçınmak arasında seçim yapabilmelidir. Risk Yönetimi sırasında yöneticiler haricinde yetkisiz kişiler tarafından durum gizli tutulmalı ve erişimler sınırlandırılmalıdır. Yöneticiler riski kabul görüp gereken tedbiri aldıktan sonra önce önleme veya azaltma yolunda tedbir almalı veya riskten tamamen kaçınmak için gereken yolları izlemelidir.

Riskleri önlerken ya da azaltırken en yetkin yöneticiler işi ele almalıdır. Bu yöneticiler görev dağılımı yapmalı ve riskin nedenini bulmalıdır. Daha sonra bu riskler hakkında bilgi toplanmalı ve riskten tamamen kurtulup aynı zamanda fırsata çevirebilir mi diye bakılmalıdır. Gereken yollar izlendik sonra izleme yapılmalı ve değerlendirilmelidir. Risk Yönetimi risk dolu ortamlarda daha etkin ve daha performanslı çalışmayı sağlamaktadır. Bu yönetim uygulaması sayesinde kaynakları en verimli şekilde kullanma fırsatı elde edilir.

Yazar: Volkan Bayırdağ