Teknoloji Ve Eğitimdeki Rolü

Günümüzde eğitim ve teknoloji ayrılmaz bir bütün. Fakat eğitim sektöründe yaşadığımız kuşak çatışmasını aşmak için başvurulabilecek en önemli etken yine eğitimin ta kendisi.

Sanayi devrimi ile birlikte hayatımıza giren teknoloji, öncelikle üretimde seriye geçilmesini sağlamış ve üretilen bu ürünlerin yine teknoloji ile büyük kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Üretim şeklini değiştiren bu reform insanoğlunu yeniliğe açık hale getirerek teknolojiyi toplumun merkezine oturtmuştur.

Teknoloji Eğitim İlişkisi

20.yüzyılda insan hayatına dahil olan iletişim araçları ile teknoloji kavramı boyut değiştirerek günümüzde de ilerlemenin en önemli unsuru kabul edilen bilgi kavramını içinde barındıran bir olgu haline gelmiştir. Günümüzde herkesin büyük ilgi ile yaklaştığı cep telefonu, tablet ve diz üstü bilgisayarlar ile teknoloji kavramı insan hayatının merkezine oturmuş durumdadır.

Hayatın her alanında yenilik ve kolaylık getiren teknolojinin eğitim dünyasına da dahil olması eğiticilerin ve öğretmenlerin hayatını kolaylaştıran birçok unsuru da eğitim sektörüne taşımıştır. Ancak teknoloji eğitim alanında doğru kullanılmadığında, eğitici ve öğrenci arasındaki kuşak farkı iki tarafın birbiri açısından anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu açıdan bakıldığında eğitmenler açısından zihinlerinde oturmuş olan alışkanlıklar sebebi ile değerli olan bazı beceri ve kavramların öğrenciler için değersizleşmiş olduğunu görmekteyiz.

Eğitim Araçları

Eğiticilerin alışkın olduğu bazı eğitim araçları yeni kuşak öğrencilerin kullanmayı tercih etmedikleri nostaljik unsurlar haline gelmiştir. Aradaki kuşak farkı eğitmenler ile öğrenciler arasındaki iletişimi zorlaşmıştır. Eğitmenler açısından teknoloji ile birlikte doğan ve bu sebeple teknolojiye son derece yatkın olan yeni nesil öğrenci grubu anlaşılmaz ve öngörülemez olarak görünmektedir.

Bu bağlamda teknolojinin eğitim dünyasına kattığı pozitif etkilerin yanı sıra negatif etkilerinin de bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Teknoloji eğitim alanında doğru kullanılmadığı taktirde iki farklı kuşağın bu şekilde bir araya gelmesi her iki taraf açısından da olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Ülkemiz için değerlendirirsek eğitim alanında karşılaştığımız bu kuşak çatışmasının gösterge sonuçlarından biri olarak uluslararası PISA sınavı sonuçları gösterilebilir.

Kuşak Çatışması

Günümüzde eğitim ve teknoloji ayrılmaz bir bütün. Fakat eğitim sektöründe yaşadığımız kuşak çatışmasını aşmak için başvurulabilecek en önemli etken yine eğitimin ta kendisi. Teknolojinin eğitim hayatına doğru şekilde dahil edilmesi için yapılması gereken ilk çalışma, eğitmenlerin gelişen teknolojiye doğru adapte edilmesi ve bu konuda gereken eğitimlerin kendilerine sağlanmasıdır.

Teknoloji insan hayatına doğru şekilde entegre edildiğinde alınacak verimin yükseleceği düşünüldüğünde, eğiticilerin eğitimine yapılacak yatırım çok önemli bir unsur teşkil etmektedir. Geleneksel eğitim yöntemlerinin teknolojik eğitimle doğru şekilde yer değiştirmesi aynı zamanda eğitimin daha büyük kitlelere ulaşmasını, eğitici ve öğrenci arasındaki etkileşimi arttırması ve başarı ölçümlerinin daha doğru yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Yazar: Ayşegül Topçuoğlu