Teknoloji Ve İnsan

Artık insanlarla ilişkilerimizde, etkileşimlerimizde yüz yüze ilişkilerden ziyade ikincil ilişkiler ve daha çok sanal ortamın getirdiği yapay ilişkiler kurmaktayız

Çağımız artan bir bilgi ve teknoloji çağı. Bundan hiç şüphemiz yok. Teknoloji bir sanayi alanında gücü ve bilgiyi biriktirme, denetleme, işleme, iletme gibi amaçlarla oluşturulan makinelerin, araç gereçlerin, aygıtların, yöntemlerin vb. tümünü kapsayan uygulama bilgisi.

Teknolojik Yenilikler

Her geçen gün hayatımızda teknolojinin getirdiği yeniliklere ayak uydurmak için bir efor sarf ederiz. Artık insanlarla ilişkilerimizde, etkileşimlerimizde yüz yüze ilişkilerden ziyade ikincil ilişkiler ve daha çok sanal ortamın getirdiği yapay ilişkiler kurmaktayız. İnternet, sosyal medya ile gün içerisinde birçok bilgi alışverişi içerisinde bulunuruz. Teknolojinin hayatımıza birçok avantaj ve dezavantaj getirdiği kesin.

Öyle ki insanların eskisi gibi işlerini halledebilmesi için uzun zamanlar geçirmesi gerekmemekte. Parmaklarının ucundaki bir tık la oturduğumuz yerden belki de birçok işimizi halletmemiz mümkün. Teknoloji akıl almaz bir gelişme içinde ve hayatımızda da değişiklikler oluşturmakta. Samimi ve sıcak ortamlara hasretimiz gün geçtikçe artmakta. Sahip olmaya çalıştıklarımız ise bize sahip olmaktadır.

Teknolojik Aletler

Elimizde bulunan teknolojik aletleri marka takıntısı uğruna sürekli değiştirmekteyiz. Bir üst modelin bizi kalabalık bir grup içerisinde de bir üst seviyeye çıkaracağını düşünmekteyiz. Artık kendimizi sahip olamadıklarımız üzerinden tanımlayıp sınıfsal ayrışmalar içerisinde bulunuruz. Sahip olamadıklarımızın üzüntüsü içerisinde bulunup gösterge değeri olacak sanal ihtiyaçlar yaratıp hayatımızı bu ihtiyaçlara ulaşmak çerçevesinde şekillendirmeye başlarız.

Teknoloji ve artan kullanımı iyi getirilerinin yanında toplumun bir kesimi ki onlar sınırlı kullanımı olan insanlar olduğunda dezavantaja dönüşmektedir. Dünyanın bir ucundaki bilgiye zaman ve mekan algısı içerisinde bulunmadan sahip olmamız teknolojinin iyi bir yönüdür.

Güven Durumu Ve İnternet

Ancak artan enformasyon yığını içerisinde neye güvenip neye güvenemeyeceğimiz ise yeni sorunlarımız arasındadır. Bu nedenle karşımıza çıkan yeni bilgiler konusunda da güvenirlik sağlama adına içerik kısıtlamasının olması gerektiği olası bir ihtimaldir. 1970'lerden itibaren küreselleşmeyle beraber ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış ve dünya küresel köy haline gelmiştir.

Artık kültürel deneyimlerimizi dahi internet üzerinden gerçekleştirmek mümkündür. Türkiye'deki bir bireyin Amerika Birleşik Devletlerindeki bir müzeyi internet üzerinden görmesi mümkündür tabi bunun birebir görüp yaşanılmış tecrübe kadar etkisinin olup olmayacağı ise tartışmalıdır. Yine alışverişimizi internet üzerinden yapmamız da mümkün.

Birçok şeyi artık internet üzerinden gerçekleştirmemiz bize hayatımızda kolaylıklar sağlamaktadır. Toplumsal hareketler ve direnişler yine sosyal medya kitle iletişim araçları aracılığıyla sesini duyurabilmekte ve farkındalık oluşturabilmektedir. Artık zevklerimizi ve beğenilerimizi reklamlarla bize sunulan ürünlere göre belirler hale gelmişizdir.

Teknoloji Ve Olumsuzlukları

Birçok olumlu ve olumsuz göstergelerin yanında teknolojinin en büyük olumsuz getirisinin sosyal ilişkiler üzerinde olduğundan bahsedebiliriz. Aile içindeki değerler toplumda yer edinmiş örf ve adetlerimiz giderek kaybolmaya yüz tutmakta ve yozlaşmış hale gelmektedir. Özel hayatımızdaki gizlilik yine ikincil plana düşmektedir. Birçok sosyal medya kullanıcısı sağladığı erişimi fayda üzerinden değil zarar üzerinden kullanmaktadır ve kendisiyle ilgili hayatına dair birçok bilgiyi sanal arkadaşlarıyla sanal bir ortamda paylaşır hale gelmiştir.

Çok küçük yaşta çocuklar sosyal medya vasıtasıyla kendilerine olumsuz imajda bulunan kişileri örnek alır hale gelerek zihinlerinde doğruya dair algıları kaybetmektedir. Teknoloji ve çocuklar konu olunca teknolojinin getirdiği olumsuzluklar kontrol edilmeli ve bir an önce önlem alınması gerekli. Hayatımızda işlevsel hale gelmiş teknoloji, olumsuzluklarıyla beraber değerlendirilmeli. Özellikle sahip olunan bilgilerin geniş yelpaze içerisinde sunulmasıyla birlikte içerik kısıtlaması konusunda da gerekli önlemlerin alınması şart.

Yazar: Melike Kocamanoğlu