ThetaHealing İle Enerji Yaklaşımı

ThetaHealing ile öz inanç seviyesi, genetik seviye, geçmiş seviye ve ruhsal seviye olmak üzere bu dört seviyenin tamamında çalışılır. Bu dört seviyedeki faydalı olmayan programların kaldırılır.

1994 yılında ortaya çıkan Orian tekniği zaman içinde ThetaHealing' e dönüşünceye kadar çok zaman geçti. Bu gelişme çalışmayı destekleyen ThetaHealing uygulayıcıları ve eğitmenleri ile paylaşılmıştır. ThetaHealing her geçen gün dünya üzerindeki inanların ilgisiyle büyümeye devam etmektedir.

Vianna Stibal Kimdir?

ThetaHealing'in kurucusu Vianna Stibal doğuştan sezgisel yeteneğe sahip olduğunu söyler. Ama asıl amacı bu yeteneği şifalar için kullanmak değildir. Kişisel sağlık sorunları nedeniyle, önce Taoizm beslenme ve otlar üzerinde çalışmaya başlar. Bu konulara duyduğu ilgi Vianna'yı Natures Path'e yani doğanın yoluna yönlendirir. Şu andaki şirketinin adı da Natures Path’dir.

Vianna için bu yolculuk ilk olarak 1990 yılında başladığında maddi ve manevi olarak oldukça zor durumdadır. Bu arada yaşadığı sağlık sorunları, Vianna'ın Naturopatik Tıp konusunda kurs almasını sağlar. 1994 yılında kursu bitirir. Tam zamanlı olarak masaj, beslenme danışmanlığı ve Naturopatik uygulama sunan bir işletme açar.

Vianna geleneksel tıbba hiçbir zaman karşı olmadığını belirtir. Kendisine konulan kemik kanseri teşhisinden sonra kırılma noktası gerçekleşir ve Vianna sezgisine Yaradan'dan aldığı bilgiye güvenerek naturopatik bilgilerini kullanmaya başlar. Vücudunu şifalandırır ve arındırır. Vitamin ve mineraller kullanır ve dua eder. Bir süre sonra biyopsi sonuçları geldiğinde kemik kanseri negatif çıkar.

Tedavi Başlıyor

Bu tekniği coşkuyla herkeste denemeye başlar. Her türden hastalık ve sakatlığı tedavi eder ve ölümcül hastalıkları olan insanları iyileştirir. Her kesimden insan tedavi ve dünyanın her yerinden yeni danışanlar kendisine gelir. Bu prosedürü uygulayıp değişen oranlarda başarı elde ettikten sonra bu tekniğin neden bu kadar iyi işlediği konusunda bir sonuca ulaşır. Bu şifaların zihnin Teta durumunda olduğu anda gerçekleştiğini bulur. Şifacılıkta önemli bir çıkış yapar ve iyileşme inancının bilimsel olarak ölçülebildiğini gösterir.

ThetaHealing Ve Beyin Dalgaları

İnsan zihninde beş farklı beyin dalgası bulunur. Alfa, Beta, Gamma, Delta ve Teta. Bunlar sürekli hareket halindedir. Beyin sürekli olarak bu frekanslarla dalgalar üretir. Her yaptığımız hareket ve her söylediğimiz söz beyin dalgalarımız tarafından düzenlenir.

Teta durumu hipnozda kullanılan çok derin bir gevşeme halidir. Teta durumunda beyin dalgaları yavaşlar. Keşişler bu hale gelebilmek için saatlerce meditasyon yapar ve tam bir sakinliğe kavuşurlar. Teta beyin dalgaları beynimizde bilinçle bilinçaltı arasındaki bir bölgeyi idare eder. Bu bölge anıları ve algıları barındırır. Ayrıca tavırlarımızı, inançlarımızı ve davranışlarımızı kontrol eder. Her zaman yaratıcı ve ilham verici dalgalardır. Teta dalgaları yoğun ruhsal algılarla tanımlanır. Bu durumun bize bilinç seviyelerinin altında bir şeyler yapmaya izin verdiğine inanıyoruz der Vianna.

Teta Tekniği

Teta trans haline geçilen çok güçlü bir andır. Örnek olarak Tibetli rahipler kışın omuzlarına ıslak havlu koyar ve bir kaç dakika içinde havluların kuruduğuna şahit olurlar. Birçok danışan ve geçen süreden sonra Vianna, bu teknik ile yapılan iyileşmenin Tanrı bilinci denilen evrede gerçekleştiğine emin olur ve Teta tekniğinden ThetaHealing olarak bahseder.

ThetaHealing ile öz inanç seviyesi, genetik seviye, geçmiş seviye ve ruhsal seviye olmak üzere bu dört seviyenin tamamında çalışılır. Bu dört seviyedeki faydalı olmayan programların kaldırılır. Yerine yenilerinin konulması sayesinde beden, fiziksel rahatsızlığı yener ve duygusal tıkanıklıklardan kurtulur. DNA kodlarındaki gençlik ve canlılık kromozomlarının aktivasyonu sağlanır ve his yüklemeleri yapılır. Kendi gerçekliğimizi yarattığımız ve Yaradan’a bağlı olduğumuz gerçekliğinden hareketle ThetaHealing hepimize istediğimiz hayatı yaratma olanağı verir.

Yazar: Feray Rüzgarlı