Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı

Kalite günümüz dünyasında kişiler, kurumlar ve özel şirketler tarafından sıklıkla aranan bir dönüm noktası haline gelmiştir. Genel anlamıyla bir kişinin çıkarlarına veya kurumun toplam karlılık marjına hizmet eden işin başarılı-iyi olması, o işin toplam kalitesinin standartlarıyla eş değerdir.

Kalite günümüz dünyasında kişiler, kurumlar ve özel şirketler tarafından sıklıkla aranan bir dönüm noktası haline gelmiştir. Genel anlamıyla bir kişinin çıkarlarına veya kurumun toplam karlılık marjına hizmet eden işin başarılı-iyi olması, o işin toplam kalitesinin standartlarıyla eş değerdir. Yani bir iş ne kadar kaliteliyse o kadar iyidir sonucunu çıkarmak yanlış olmayacaktır.

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi2.Dünya Savaşının son evresinde yerle bir ettikleri Japonya'yı daha sonra mükemmel bir şekilde kalkındıracak olan Amerika’nın Edward Deming ile birlikte dünyaya kazandırdığı bir kavramdır. Yani Japonya da uygulama olarak tarihin en güzel yaşayan örneğidir. Bu tuhaf Amerikalıların Japonları yerle bir edip sonra kol kanat açmalarının elbette ki birçok tarihi, dönemsel ve politik sebebi var elbette. Japonlar Amerika'nın AR-GE si olma durumunu akıllılıkla kullanmışlardır. Edward Deming'in toplam kalite yönetimine kararlılıkla kulak veren Japonlar seneler içerisinde dünyayı yakalamışlardır.

Hatta günümüzde roller biraz değişmiş, dünyanın birçok ülkesi Japonların kalite standartlarını kendilerine hedef olarak benimsemişlerdir. Ülkelerin kalkınmasında bile önemli rol oynayan kalite yönetiminin, günümüz dünyasında kar maksimizasyonu için çalışan şirketlerce önemli hedef olması hiç de şaşırtıcı değil. Bireysel faydayı gözeten ve daima iyi arayışında olan bizlerde aslında farkında olmadan bu anlayışı uygulamaya çalışıyor olabiliriz.  Peki doğru ve etkin bir kalite yönetimi nasıl olmalı, iyi bir yönetim kurum içinde ve kişiler bazında nasıl bir etkileşim sürecini beraberinde getirir? Biraz bunlardan bahsetmek isterim.

Toplam Kalite Uygulaması ve Faydaları

Öncelikle kaliteye ulaşma hedefi uzun vadeli bir süreçtir. Bu bağlamda yapılacak olan planlar kısa vadeli değil uzun soluklu tasarlanmalıdır. Aksi taktirde muhtemel pozitif değişimler kalite değişimleri değil varyasyon değişimleri anlamını taşır ve kalite artmaz sürekli farklı isimlerle sabit kalır. Üçer- beşer yıllık değil, onar yirmişer yıllık kalkınma ve kalite arttırma planları yapılmalıdır. Kararlılık gerektirir.

Yapılacak yatırımlar, ihracatlar, atılacak adımlar temelinde hizmet veya mal kalitesinin arttırmaya yönelikse yapılmalıdır. Değilse yapılmasına gerek yoktur. Yani şirket içi tüketim sadece daha iyi bir üretimi amaçlıyorsa yapılmalıdır.

Eğitim Seminerleri

Kaliteyi arttırmak için şirket içinde eğitim seminerleri vermek bununla ilgili çalışanları bilgilendirmek yapılacak birçok ithalattan daha faydalı olacaktır. Bu eğitimler iş başında da verilebilir. Çalışanlar arasında tek ve ortak bir algı yaratmak, yekpare olmak toplam kalite yönetimi sürecinde ki başarı için önemli bir adımdır.

Varyasyonlar azaltılıp, kalite arttırılabilir. Yani aynı mal ve hizmetten yirmi çeşit üretileceğine üç çeşit üretilip diğerlerine ayrılacak kaynak kalitenin artması için harcanabilir. Üretilen mal ve hizmetin arkasında durulabilecek kalite de mallar üretmelisin bu bağlamda servis ve garanti hizmeti dört beş seneler civarında olmalı. İsminizin arkasında sağlam bir imaj olmalı. Farklı sektörler için değerlendirmek gerekirse de müşteriye güven duygusu kazandırmak kalite yönetimi ile etkileşimli olarak sağlanır.

Şirket İşleyişi

Şirketin işleyişi sade, basit ve güncellenebilir tutulmalıdır. Fizibilite tespiti iyi analiz edilmeli. Her çalışan sadece kendi işinde çalışmalı. İş potansiyelinden fazla personel çalıştırmak yerine, bu kaynaklar mal ve hizmet iyileştirilmesi için değerlendirilmeli.

Müşteriden veya tüketiciden sürekli veri toplanmalıdır (feedback). Olumlu veya olumsuz geri dönüşler daha iyi bir hizmet kalitesi için değerlendirilmelidir. Eğer bir konu hakkından birden fazla şikayet alınıyorsa mutlaka o konunun üzerine gidilmeli, sorun çözülmelidir.

Değişim ve gelişmenin devamlılığı büyük önem teşkil eder. İşletmeler ve kişiler için de bu çok önemlidir. Bir iş devamlı ileri gitmelidir. Az da olsa ilerleme kaydetmek esastır. Ama asla geriye yürümemelidir. Değişim bir anda olmaz bu sebepten büyük radikal kararlar almak yerine küçük versiyonlarda büyüme adımları atmayı denemek daha akıllıca olur.

Yazar: Uyku Yılmaztürk