Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümünde Okumak

Türk dilinin ve edebiyatının tarihini ve gelişimini dönemlerine ayırarak inceleyen Türk dili ve edebiyatı bölümü ise ülkemizde 1933 yılındaki üniversite reformundan sonra köklü üniversitelerde kurulmaya başlandı.

Türk dili ve edebiyatı bölümü okumak isteyen öğrencilerin merak ettiği Türk dili ve edebiyatı mezunları ne iş yapar, Türk dili ve edebiyatı bölümünde hangi dersler var gibi sorularına cevap olacak tüm bilgileri sizler için derledik.

Türk Dili Ve Edebiyatı

Türk dili ve edebiyatı neredeyse 1200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Orhun Kitabeleri ile Türk dili tarihinin çok daha eskilere gittiği ve kitabelerde kullanılan cümlelerden edebiyatımızın bir gelişme dönemi geçirdiği anlaşılmaktadır. Yedinci yüzyıldan sonra halk edebiyatı ortaya çıkmış saz şairleri eser vermiştir. Bu dönem yani on birinci yüzyıldan itibaren ise Türklerin İslamiyetle tanışması, büyük topluluklar halinde Müslümanlığa geçmeleri ile halk edebiyatı eserleri azalmasa da klasik edebiyatın İslami dönem etkisi altında kalması ve klasik şiirlerle dolu divan sahibi olmanın ünü arttırması sebebiyle göz ardı edilmeye başlanmıştır.

Ancak Osmanlı Devleti’nin on dokuzuncu yüzyıldan itibaren çöküş sürecine girmesi ile klasik edebiyat da eski popülerliğini kaybetmiş ve roman gibi Batı’da popülerleşen türlerin edebiyatımızda denenmeye başlanmasının etkisiyle Yeni Türk Edebiyatı devri başlamış oldu. Bu dönemde yetişen Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi, Ahmet Cevdet Paşa gibi düşünürler yeni edebiyatın yayılmasında çok büyük etki yaratmıştır.

Türk dilinin ve edebiyatının tarihini ve gelişimini dönemlerine ayırarak inceleyen Türk dili ve edebiyatı bölümü ise ülkemizde 1933 yılındaki üniversite reformundan sonra köklü üniversitelerde kurulmaya başlandı. O dönemlerde ve sonrasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Türk dili ve edebiyatı bölümü dil ve edebiyat tarihimize katkıları göz ardı edilemeyecek Mehmet Fuad Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan ve bölüme girdikten sonra tanıyacağınız birçok kıymetli hocayı barındırmıştır. Edebiyatı ve kitap okumayı seviyorsanız ve dillere yatkınlığınız varsa bu bölüm türk edebiyatının tarihini öğrenmek, estetik zevk edinmek, sevdiğiniz yazarlara dair her derste yeni bilgiler öğrenmeniz için harika bir seçenek olacaktır.

Bölümü Bitirdikten Sonra Yapılabilecekler

Bu bölümü bitirdikten sonra edebiyat kuramlarına dair öğrendiğiniz bilgilerle entelektüel birikiminiz artacak, okuduğunuz kitaplarda yazarlara daha yakın hissedeceksiniz. Son yılınızda ya da mezun olduktan sonra formasyon alırsanız Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak birçok gence ilham verme şansına sahip olacaksınız. Ya da yüksek lisans yaparak üniversitelerde Türk dili ve edebiyatının gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Ayrıca devlet kurumlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak çalışabilir, dergi yayıncılığı yapma şansı yakalayabilirsiniz. Özel internet siteleri, gazeteler ve dergilerde editörlük ve redaktörlük yapabilirsiniz. Ancak hangi türü okursanız okuyun, hangi döneme çalışırsanız çalışın Türk dili ve edebiyatı atamaları az olsa bile bir edebiyat öğretmeni olarak binlerce gence okumayı, edebiyatı sevdirebilme düşüncesi hepimizi çok heyecanlandırmıştır.

Bu Bölüme Girmek İçin Ne Yapılmalı?

2018 yılı üniversite yerleştirmelerinde Türk dili ve edebiyatı bölümü sözel puan türünde öğrenci aldı. İlk on bine girmeniz durumunda Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi başarılı devlet üniversiteleri ve birçok özel üniversite size kapılarını açacaktır. Elbette her zaman başka üniversitelerde ücretli olarak da okuma şansınız var.

Bölüm Derslerinin İçeriği Nelerdir?

Bölümde göreceğiniz dersler ise Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı olarak beş anabilim dalında yer alıyor.  Yeni Türk Dili derslerinde Osmanlı Türkçesi Giriş derslerinden başlayarak klasik edebiyat döneminin yazı dili olan Osmanlı Türkçesini öğrenmeye başlayacak, bölümü bitirdiğinizde başarılı bir öğrenci iseniz Fatih Sultan Mehmet’in Avnî mahlasıyla yazdığı şiirlerini okuma şansına erişebilirsiniz.

Eski Türk dili derslerinde ise Göktürkçe, Uygurca ve Karahanlıca gibi derslerle dönemlerinde verilen eserler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Yeni Türk edebiyatı dersleri ise herkesin ihtisas yapmak istediği anabilim dallarından biri olduğu için çok yoğun ve keyifli geçmekte.  Osmanlı Devleti’ndeki yenileşme hareketlerinden başlayarak cumhuriyet devri edebiyatına kadar işlenen yeni Türk edebiyatı derslerinde sevdiğimiz şairlerin ve yazarların eserlerini yardımcı kaynakların aracılığıyla tetkik ediyorsunuz.

Eski Türk edebiyatı derslerinde ise İslamiyet sonrası Türk edebiyatının hazırlık aşamalarını, gelişme devrini öğrenerek Arap ve Fars edebiyatları ile harmanlanarak harika bir döneme sahip olan klasik edebiyatı inceleme fırsatı yakalıyorsunuz. Türk Halk edebiyatı kürsüsü ilk akla geldiği gibi saz ile söylenen ağıtların, şenliklerin başlangıç kısmına ev sahipliği yapan Orta Asya’dan başlayarak günümüze kadar gelen Türk Halk edebiyatı eserlerini öğrendiğimiz derslerimizi barındırıyor. Hocaların derslerde öğrettiklerini pekiştirmek zihinsel olarak zinde kalmak, eser yazar yorumlarını başarılı bir şekilde yapabilmek için kitap okumak elbette çok önemli.

Yazar: Kübra Kurt