Ülkemizde Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitimi müfredatımızda ilköğretim de başlayıp hayat boyunca bitmeyen bir süreçtir. Dil eğitimi kişinin empati kurma, teknik düşünme, sosyalleşme becerilerinin geliştiği iletişimin ön planda tuttuğu bir branştır.

Yabancı dil eğitimi müfredatımızda ilköğretim de başlayıp hayat boyunca bitmeyen bir süreçtir.  Dil eğitimi kişinin empati kurma, teknik düşünme, sosyalleşme becerilerinin geliştiği iletişimin ön planda tuttuğu bir branştır. Bütün bu getirimlerden habersiz öğrenciler eğitimlerine yabancı dilin temel taşlarına aşina olarak başlarlar. Kendi dilimize benzer kelimeler, basit sözcüklerin fişlere işlenmesi, bilindik şarkıların sınıfça söylenmesi ve yaprak testlerin dil eğitimi başlar.

Dil Eğitimi

İlerleyen safhalarda toplumun eğitime genel yaklaşım gibi faktörlerle hangi yabancı dil eğitimini alıyor olursanız olun gidişatı monotonlaştıran, alelade bir ders olmaktan öteye gidemiyor. Bu yüzden çoğu öğrenci yabancı dil eğitimini tam olarak alamıyor küçük yaştan beri aynı dili görmesine rağmen dili öğrenmede ve algılamada güçlük çekiyor. Yabancı dil eğitiminde hiç kuşkusuz öncelik, öğrenciye o dili sevdirmek ve etkinliklerle derse katılım sağlayıp ilgisini çekmek olmalıdır.

İngilizce Bilmek

Ülkemizde yabancı dil eğitimi denilince akla şüphesiz ilk gelen İngilizcedir. Bir alman dili olan Hint-Avrupa dalına mensup İngilizce bizim Ural-Altay dil ailesi öğrencilerine mantık çerçevesinde zorluğu olabilmektedir. Öğrencilerin velileri ağırlıkla yabancı dil eğitiminin resmi kurumlarda yeterli olmadıklarını düşünürler. Bu sebeple çocuklarını özel kurumların tedrisatına emanet etmektedir.

Bu dershaneler kendi müfredatlarını, online eğitim yönleri ve farklı eğitim yaklaşımlarıyla öğrencileri hem ana dillerine hem de yabancı dile odaklanmaları sağlamaktadır.  Etütler, bireysel anlaşılamayan hususlara eğilip örnekler vererek eğitimi pekiştirmeyi hedefler. Yabancı dil eğitimi interaktif olarak hem diyalogların hem de mektup arkadaşlarıyla yazışarak öğrenciyi farklı düşüncelere de yönlendirirler.

Yazar: Eda Göze