Üniversiteye Hazırlık Süreci

Üniversite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem sosyal ve entelektüel gelişimin hem de ekonomik refahın sağlanmasında en önemli basamaklardandır. Üniversite eğitim sistemimizin son aşamasıdır.

Üniversite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem sosyal ve entelektüel gelişimin hem de ekonomik refahın sağlanmasında en önemli basamaklardandır. Üniversite eğitim sistemimizin son aşamasıdır. Bu yönüyle iş ve eğitim hayatı arasında köprü olan üniversitenin bireyin hayatına etkisi daha da artmaktadır. İyi bir iş için iyi bir üniversite, iyi bir üniversite için de üniversiteye hazırlık döneminin iyi yönetilmesi gerekmektedir.

Üniversiteye Giriş Sınavları

Üniversiteye giriş için öğrencilerin YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) girmeleri gerekmektedir. YKS, TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) bölümlerinden oluşmaktadır. TYT puanı ön lisans bölümleri için kullanılmaktadır. Lisans okumak isteyen adaylar TYT'den sonra AYT'ye de katılmak zorundadır. Üniversiteye hazırlık için verilecek en ciddi karar alan seçimidir. Bu alan seçimi öğrencinin katılacağı testleri de belirlemektedir.

Lisans bölümlerini tercih edecek öğrencilerin sınav puanları sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında yaptıkları netlere göre hesaplanmaktadır. Bu adaylar TYT'ye ve ardından AYT'ye katılmak zorundadır. Sözel bölümlerden birini tercih edecek adaylar AYT'de Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testlerinden sorumludur. İki testte de kırkar soru bulunmaktadır. Sorular Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden gelmektedir.

Eşit ağırlık alanlarından birini seçecek öğrencileri Sosyal Bilimler 1 ve Matematik testlerinden sorumludur. Matematik testinde Matematik ve Geometri derslerinden sorular gelmektedir. Sayısal bölümleri tercih edecek adaylar ise kırkar soru bulunan Matematik ve Fen Bilimleri testlerini çözmek zorundadır. Üniversiteye hazırlık temel olarak öğrencilerin seçtikleri alana göre ilgili derslerdeki başarılarını artırmaya dayalı bir dönemdir.

Üniversitenin Önemi

Üniversitenin kişinin hayatındaki önemli yeri üniversiteye talebi fazlalaştırmakta, böylece adaylar arasındaki rekabet gittikçe sertleşmektedir. 2019 yılı verilerine göre YKS’ye girecek aday sayısı 2 milyon 146 bin 51’dir. Ülkemizde artan üniversite sayısına rağmen adayların çoğu bazı öne çıkan okulları tercih etmektedir. Bu da üniversiteye hazırlık sürecini kritik hale getirmektedir.

Adaylar üniversite ile ilgili isteklerini şekillendirirken bir yandan ideallerini göz önünde bulundururken bir yandan da ilgilendikleri bölümün sunduğu iş imkanı ve çalışma koşullarıyla da ilgilenmektedir. Yetenek sınavıyla öğrenci alan tiyatro, müzik, BESYO gibi bölümlerin dışında kalan seçenekler için akademik gelişim ciddi bir önem arz etmektedir. Tıp, hukuk, mimarlık gibi bölümlere yerleşmek adayların sınav başarısına bağlıdır.  Üniversiteye hazırlık temelde bu başarıyı artırmayı amaçlar.

İyi Bir Sınav İçin

Adaylar iyi bir sınav geçirmek için öncelikle sınav hakkında bilgi edinmek ve bilinç geliştirmek durumundadır. Aile desteği ve psikolojik destek yanında adaylar başarı için etkili bir ders anlatımına ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizdeki liselerin müfredatları YKS'ye yönelik hazırlanmadığı için birçok öğrenci çeşitli kurumlardan destek almaktadır. Üniversiteye hazırlık için seçilen kurum bu yönden büyük önem teşkil etmektedir. Üniversiteye hazırlık sürecini iyi yönetmek için seçilecek kurumda ders anlatımının yanında fiziksel şartlar, kurum ortamı, kaynakların yetkinliği de önemlidir.

Adaylar başarılı bir sınav geçirmek için üç temel niteliğe sahip olmak zorundadır. Sınav konularına hakim olmak, hakim olduğu bilgileri değişik soru türleri üzerinde kullanabilmek ve bunu sınav süresini verimli kullanarak yapmak. Üniversiteye hazırlık sürecinin başarısı adayın bu özellikleri ne kadar edindiği ile ölçülebilir.

Yazar: Yasir Vural