Vedik Astroloji İle Hedef Belirleme Mümkün Mü?

Vedik astroloji astrolojinin bir alt dalı olarak değerlendirilebilecek, Doğu'nun bilge ve mistik toprağı Hindistan’dan doğan ve 5000 yıllık bir geçmişi olan özgün bir sistem.

Her insan hayat amacını keşfedebilecek kadar şanslı olamıyor. Ancak yaşam amacınızı keşfedebildiyseniz şanslı insanlar kategorisindesiniz demektir. Yakalanan bu şansı kalıcı hale getirmek ise insanın kendi elindedir. Bu nedenle birey hayat amacına ulaşmak için hedef belirlemek zorundadır. Zira hedef belirleme sadece başarılı değil anlamlı bir hayat sürmenin de en temel yoludur.

Kendini tanımak zor olmamalı. Bazen insan karşısına çıkan en büyük problemi yani kendi potansiyellerini bilemiyor ve tanımıyor. Böylece gerçek bir hedef belirleme sorunu doğuyor. İşte o an astroloji özellikle Vedik Astroloji imdada yetişiyor.

Astrolojiye Güvenebilir Miyiz?

Gezegenler ve onların yeryüzündeki etkisi çok eski zamanlardan beri insanlığın ilgi ve merak konusu. Sümerlerden Mayalara, Yunandan Araplara, Çin’den Hint’e kadar bilinen en eski medeniyetler astroloji ile ilgilenmiş, hayatın birçok alanında bu ilimden faydalanmış. Ancak Doğu’nun aksine Batı’da, din ve inançlarla olan ilişkisinden dolayı astrolojiye olan güven zamanla azalmış ve bu ilim geri plana itilmiş.

Modern çağın getirdiği bunalımlar insanı kendi içine yönelme ihtiyacı doğuruyor. Bu gereksinim ise astrolojinin tekrar gün yüzüne çıkmasını sağladı. Ünlü bir psikolog olan Carl Gustav Jung’ın modern bilimin astroloji ile başladığı sözleri de astrolojiye olan güvensizliği sorgulamaya çağırıyor. Sadece manevi itilimler değil psikoloji, tıp, meslek seçimi, karakter analizi ve hedef belirlemek gibi birçok konuda kendi gerçekliğini öğrenmek isteyenler astrologların yolunu tutuyor.

Vedik Astroloji Nedir?

Astroloji insanın kendi özüne, yeteneklerine, potansiyellerine, hayata geliş amacına ışık tutan ve kişiye özel hedef belirlemek adına yardımcı olan bir ilim. Vedik astroloji ise onun bir alt dalı olarak değerlendirilebilecek, Doğu'nun bilge ve mistik toprağı Hindistan’dan doğan ve 5000 yıllık bir geçmişi olan özgün bir sistem.

Temeli Hindu kutsal metinleri Vedalar’a dayanan Vedik astroloji, Hint astrolojisi olarak da bilinir. Hinduların temel hayat düzenleyicisi olan bu astrolojik sistem, ülkemizde de ismini duyurmaya başlamış durumda.

Batı Astrolojisinden Farkı Nedir?

Hint astrolojisi, batı astrolojisine kıyasla farklı astronomik detaylar ve özel matematiksel hesaplar kullanan bir düzen. Yine batı astrolojisi ile teknik konularda ve yorumlama metotlarında da ayrışıyor.

Tüm bu farklılıklarına rağmen gezegen, ev ve burç gibi terimlerde her iki sistem de aynı dili konuşur. Ancak batı astrolojisi Vedik sistemin ulaştığı derinliğe ulaşma konusunda oldukça geri kalıyor. Batı astrolojisi ile karakter analizinden pek öteye geçilememekle birlikte, Vedik astroloji özel gezegen dönemi hesaplamalarıyla insanın hemen her anını değerlendirme potansiyeline sahip. Böylece kısa, orta ve uzun vadeli hedef belirlemek Hint astrolojisi ile kolaylaşıyor.

Vedik Astroloji ile Kendi Potansiyellerini Tanı

Doğum bilgilerinizle çıkarılan astrolojik haritalar sizin öz potansiyellerinizin şifrelerini barındırıyor. Haritanızdaki gezegen, burç ve evlerin gücüyle kendini tanıma yolculuğunuz başlıyor. Esasen Hint astrolojisi sayesinde kendi SWOT analizinizi yapmış oluyorsunuz. Böylece hedef belirleme işine giriştiğinizde kendinize daha realist yaklaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekçi, sizi siz yapan ve sizi aşmayan bir hedefe yöneliyorsunuz. Örneğin, dikiş atma konusundaki el becerinize rağmen, haritanızda sizi başarılı bir cerrah olma konusunda destekleyecek bir gezegen yerleşiminiz yoksa gelecekte yanlış bir kariyer hedefi belirlemenin mutsuzluğunu yaşamanız oldukça muhtemel.

Sevdiğiniz hayatı yaşamanın yolu kendini tanımak ve hedef belirlemekten geçiyor. Kendini tanımak ise oldukça uzun ve zorlu bir süreç. Kişisel gelişim kitaplarında anlatıldığı gibi kısa zamanda, sihirli bir değnek değmiş gibi kendini bilme bilgeliğine ulaşmak maalesef mümkün değil. Ancak Vedik astroloji ile kendini bilme ayrıcalığına ulaşma imkânı artık daha kolay.

Yazar: Buket Temiztürk