Yaratıcı Yazarlığın Hayatımızdaki Yeri

Yaratıcı yazarlık insan hayatının tecrübelerinin ve duygularının kurgusal bir evren oluşturarak okura söz sanatları ile aktarılması olarak tanımlanabilir. Teknik akademik yazılar ve gazete yazıları dışında kalan yazılar bu alanın ürünleridir.

Yaratıcı yazarlık insan hayatının tecrübelerinin ve duygularının kurgusal bir evren oluşturarak okura söz sanatları ile aktarılması olarak tanımlanabilir. Teknik akademik yazılar ve gazete yazıları dışında kalan yazılar bu alanın ürünleridir. Edebiyatın bir dalı olarak görülen bu alan psikoloji, felsefe, sosyoloji ve tarihle iç içedir.

Bazıları için hobi bazıları için meslek olan yaratıcı yazarlığın topluma ve insana olan katkısı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Hayatımızdaki etkisi çoğu kişi tarafından bilinmese de yaratıcı yazarlık, izlediğimiz birçok film, dizi, tiyatro okuduğumuz birçok kitap ve oynadığımız bazı bilgisayar oyunlarının ana kaynağıdır.

Yaratıcı Yazarlık ve Diğer Yazarlık Alanları Arasındaki Farklar

Yaratıcı ve diğer yazarlık alanları arasındaki en büyük fark amaçlarıdır. Diğer yazarlık alanlarının asıl amacı eğlenceli veya resmi bir dille, bilgiyi karşı tarafa anlaşılır bir şekilde aktarmaktır. Yaratıcı yazarlık ise salt bilgi aktarımını asıl hedef olarak belirlemez. İçerdiği bilgileri de sanatsal ve edebi bir dille okuyucularına sunar. Asıl hedefi insan duygularını hislerini ve düşüncelerini okuyucuya etkili bir şekilde sunabilmek. Okuru eğlendirmek veya düşünmeye analiz etmeye yönlendirmektir.

Bir diğer fark ise kurgu ve gerçekliktir. Gazete yazarlığı, akademik yazarlık gibi alanlar, bilgi vermeyi hedeflediği için gerçeklikle içli dışlıdır ve kurgudan uzaktır. Yaratıcı yazarlık ise kurguyla ve gerçek olmayanla ilgilenir. Kurguyu okuyucuya öyle bir şekilde aktarır ki okuyucu metinlerin kurgusal olduğunu bilmesine rağmen, gerçeklik algısını yitirir ve metindeki karakterleri gerçek kabul eder. Tam bu noktada, metnin iyi ve etkili bir biçimde yazılmış olmasının çok önemli olduğu hatırlanmalı. Etkisiz kendiyle çelişen ve sanatsallıktan uzak olan bir metine zaman ayırılmamalı.

Yazara ve Okura Ne Gibi Katkılar Sağlar?

Yaratıcı yazarlık adından da anlaşılabileceği gibi hem yazarın hem de okuyucunun yaratıcılığını hayal gücünü iletişim ve empati becerisini önemli ölçüde geliştirir. Aklındakileri kağıda dökmeye çalışan yazar sürekli olarak yaratıcı olmak ve hayal gücünü zorlamak zorundadır. Okur ise yazılanları okuyarak olayları zihninde sürekli olarak canlandırır. Yazar fikirlerini istediği biçimde okura aktarmak için metninin cümle yapılarını özenle oluşturur ve kelimelerini cerrah hassasiyetiyle seçer. Böylece yazarın iletişim becerileri de devamlı gelişir. Ayrıca yaratıcı yazarlık hem yazarın hem de okurun empati becerisini önemli ölçüde geliştirir.

Yazar metnindeki karakterlerin gelişimini sağlamak için kendini onların yerine koymak ve onlar gibi düşünmek zorunda kalır. Okur ise iyi ve tutarlı bir şekilde yazılmış olan bu metni okuyarak kendi benliğini bir yana bırakır ve okuduğu metindeki karakterlerin düşüncelerine ortak olur. Onları anlamaya çalışır, onların acılarını ve mutluluklarını paylaşır. Metinle olan bu etkileşim okurun empati yeteneğini hem aktif tutar hem de bu yeteneğin gelişmesine fayda sağlar.

Becerileri Geliştirir

Yaratıcı yazarlık analiz, eleştiri ve araştırma becerilerinin gelişiminde de önemli bir rol oynar. Öncelikle yazar kurgusal karakterlerinin davranışlarını bu davranışların olaylara nasıl etki edeceğini ve olayların nasıl gelişeceğini sürekli analiz etmek durumundadır. Yanlış bir analiz metnin tutarlılığına zarar verebilir. Bu yüzden yazar sürekli olarak tetikte olmalıdır. Dikkatli bir okuyucu da okuduğu metni analiz edebilir ve metin hakkında eleştirel fikirlere sahip olabilir. Birden fazla okuyucunun bir araya gelmesi ve bir kitap hakkında konuşması ise okuyucuların analiz ve eleştiri yeteneklerine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Son olarak yazar metnini yazdığı süre boyunca araştırma yapmalıdır. Bu araştırmalar yazarın metnini zenginleştirir, tutarlı kılar ve yazarın araştırmacı kişiliğini canlı tutar.

Özetle iyi hazırlanmış kurgusal metinler yazara da okura da birçok katkı sağlar. Bu katkılar buzdağının görünmeyen kısmı gibidir. İlk bakışta gözükmeseler de hep oradalardır ve birçok insanı doğrudan veya dolaylı yoldan olumlu bir şekilde etkilerler. Yaratıcı yazarlık geçmişten günümüze kadar insan yaşamının önemli bir parçası olmuştur ve gelecekte de olmaya devam edecektir. İnsanlığın hayal gücünün merakın ve duyguların var olmaya devam ettiği bir evrende sanat, edebiyat ve yaratıcı yazarlık asla tarihin tozlu sayfaları arasında çürüyüp gitmeyecektir.

Yazar: Fatih Durmaz