Yeni Bir Kariyer: İnsan Kaynakları Yönetimi

Giderek büyüme neticesinde iş hayatında daha fazla çalışana sahip işletmeler oluştukça, işverenler ve yöneticiler iş ve işlemlerin yürütülmesinde sorumlulukların bir kısmını paylaşmak zorunda kalır. Bunun için gerekli olan personel insan kaynakları yönetiminde yer alır. Ayrıca gelişen ekonomik yapı neticesinde iş hayatına müdahale eden daha mevzuat oluşmakta ve iş kanunları sürekli güncellenerek gelişmektedir. Bu ise insan kaynakları yönetimini daha önemli bir hale getirmektedir.

Neden insan kaynakları?

Birçok işletmede üst yönetim ve çalışanlar arasındaki yakın temas çok zor olduğundan iletişim köprüsünü insan kaynakları oluşturmaktadır. Üst yönetimin hemen altında insan kaynakları bölümünün var olduğu kabul edilir. Çalışanların motivasyonun yüksek tutulması, rahat bir çalışma ortamının oluşturulması, kurum içersinde rekabet avantajının sağlanması,  güçlü bir kurumsal yapı oluşturulması ve bu kumsal ortamın korunması iyi işleyen insan kaynakları yönetimi ile mümkündür.

İnsan kaynakları örgüte yeni çalışan alımlarını sağlamakla birlikte yeni işe girenlerin örgüte entegre edilmesi işlemini de gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda insan kaynakları yönetimi çalışanların becerilerinin geliştirilmesi için eğitim olanakları sağlamak ve onların iş ve çalışma koşullarının daha iyi hale getirip çalışanların memnuniyetini artırmak için gerekli düzenlemeleri yaparlar.

Yönetim alanında insan kaynakları alanında teknoloji alanındaki gelişmeler neticesinde yeni ortaya çıkan fikirler ve uygulamalar bu eğitimle katılımcılara verilir. İnsan kaynakları eğitimi ile çalışma hayatıyla ilgili uygun bir eğitimin yanı sıra ülkede uygulanan hukuki yapı hakkında bilgilere sahip olmaları sağlanır. Bu anlayışla düzenlenen insan kaynakları yönetimi programı işgücü planlamasını, insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, iş analizlerini, performans ve ücret yönetimini ve iş hukukunu temel alan konuları ele almaktadır. Çalışanlar için insan kaynakları eğitimi almak bulundukları pozisyondan daha iyi bir pozisyona geçebilmeleri açısından faydalı olacaktır. İşverenler ya da yönetici kademesinde yer alanlar ise günün gelişen koşullarına uygun, yeni ortaya çıkan insan kaynakları alanındaki yöntemler ve uygulamalar hakkında bilgiler edinerek işletmelerinin gelişiminde daha etkili adımlar atabileceklerdir.

Her ne sebeple olursa olsun insan kaynakları yönetimi eğitimini alanların iş hayatında bir basamak yukarda oldukları kabul edilebilir. Uzaktan eğitim avantajı ile bu eğitim programından faydalanarak e-sertifika ile iş hayatında öne geçebilirsiniz.