Yeni Dünyanın Başarı Sırrı: Multidisipliner Olmak

Multidisipliner en az iki alanda uzman olmayı ifade eder. Çok alanlı olarak tanımlayabileceğimiz bu terim farklı bakış açılarına sahip olmayı sağlar.

Hepimizin fark ettiği üzere dünyamız hızla değişiyor. Bu değişimle beraber değerlerimiz, inançlarımız ve düşüncelerimiz de farklılaşıyor. Bu değişimin en dikkat çekici şekilde kendini gösterdiği unsur başarı algısı. Başarıyı istenilen hedefe ulaşmak olarak tanımlasak da günümüz dünyasında başarı çok daha spesifik bir hal almış durumda.

Çünkü teknolojinin hızla gelişim gösterdiği bu yeni dünyada başarıdaki rekabet unsuru da aynı hızla artıyor. Bu rekabet ortamında bizi başarıda bir adım öne çıkaracak en önemli özellikler ise farklılık, özgünlük ve multidisipliner yaklaşım.

Multidisipliner Yaklaşım

Multidisipliner en az iki alanda uzman olmayı ifade eder. Çok alanlı olarak tanımlayabileceğimiz bu terim farklı bakış açılarına sahip olmayı sağlar. Multidisipliner olmak ve bu bakış açısını kazanmak için;

  • Her alanda az da olsa bilgi sahibi olun,
  • En az iki alanda uzmanlaşın,
  • Birbirine uzak iki alanı tercih edin,
  • İki alanın bir ortak noktasında çalışın,
  • Çalıştığınız alanları harmanlayın.

Bir ana alan yanında bir yardımcı alanda uzmanlaşma olarak ifade edebileceğimiz multidisipliner çalışma bireye ve aynı konuya farklı bakış açıları ile bakabilme yetkinliği kazandırıyor. Multidisipliner çalışmanın bir meslek grubuna dönüştüğü ilk alanlardan biri olan Nöropazarlama emsal niteliğindedir.

Pazarlama tekniklerinin yanında beynin biyolojik yapısının da kullanıldığı bir alandır. Sosyal bilimler alanından olan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin, fen bilimleri alanından olan biyoloji biliminin dinamikleri ile birleştirilerek bir multidisipliner alan olarak ortaya çıkmıştır. Bu iki uzak disiplin ortak bir çalışmada kullanılarak pazarlama sektöründe başarılı sonuçlar elde edilmektedir

Sıradışı Olmak

Toplumsal hafızamızda yer eden başarılı ve sıra dışı pek çok insanda multidisipliner çalışmanın olduğunu görebiliriz. En erken örneklerine Rönesans döneminde rastlıyoruz. Hepimizin bildiği gibi Leonardo da Vinci hem filozof hem astronom hem mimar hem mühendis hem yazar hem de ressamdı. Aslında sosyal, sayısal ve sanatsal pek çok alanda eserler vermesine rağmen eserlerinde herhangi bir tutarsızlığa rastlayamayız. Çünkü alanları harmanlama konusunda çok başarılı olmuştur.

Resimlerinde tıptaki anatomi bilgisini kullanmış ve bu iki disiplini çok iyi harmanlamıştır. Eserlerindeki kusursuzluğun iyi bir doğa bilimcisi olması ile ilgisi vardır. Doğadaki mükemmelliği eserlerine yansıtmıştır. Bu çoklu disiplinli yaklaşımla ürettiği eserler onu toplumsal zihinlerimize bir dahi olarak kazımıştır.

Nesnellik

Multidisipliner çalışmanın üretilen işe kazandırdığı en önemli özelliklerden biri de nesnelliktir. Çalışılan disiplinlerin doğru şekilde öğrenilip uygun bağlamda birleştirilip ortaya konulması o veriyi daha nesnel ve evrensel yapar. Öte yandan özgünlük ve farklılıklarıyla de kendini gösterecektir. Bu da ortaya çıkan şeyin başarılı olmasını sağlar. Son dönemlerde bu yöntemle çözüm üreten bireylerin başarı grafiklerinde yükselme gözlemleniyor.

Başarılı Olmak

Disiplinlerin ve alanların iç içe geçtiği günümüz dünyasında farklı bakış açılarını doğru bağlamlarda birleştirerek bilimsel bilgi üretecek insanlara ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Tabi ki bireyler bu özelliği ne kadar erken yaşta kazanırlarsa başarı şansları o kadar yükseliyor. Bu nedenle Avrupa’da eğitimler de bu yaklaşımla ele alınmaya başlandı. Çocuklara bu yaklaşımla eğitim vermek onları gelişime açık bireyler haline getiriyor. Sonuç olarak yeni dünyada başarılı olmak için;

Yeni dünya olarak tabir ettiğimiz bu teknoloji çağında fark yaratmak ve bir değer oluşturmak için yaratıcı olmak yetmiyor. Yaratıcı olmanın yanı sıra yukarıda belirtilen adımları uygulamak gerek. Tüm bunları uygulamak bize kaçınılmaz olarak başarıyı getirecektir.

Yazar: Zeynep Burcu Kantemir