Yeni Nesil Eğitim 4.0 Sistemi

Endüstri devrimi ile birlikte hayatımıza giren Eğitim 4.0, yeni nesillerin ezbere dayanan sistemler yerine deneyim temelli ve çağın gereksinimlerine cevap verecek şekilde eğitilmesini öngörüyor.

Teknolojinin gelişmesi, çoğu alanda yaşanan gelişmelerle birlikte eğitim sisteminde de önemli bir dönüşümün gerçekleşmesine yol açıyor. Eğitim modelleri günümüzde teknolojideki değişimlere göre yeniden düzenlenirken eğitim gören nesil de bu durumdan etkileniyor. Z kuşağı olarak adlandırılan ve teknolojinin içine doğmuş yeni neslin dijitalleşmeye ayak uydurma yöntemleri daha önceki nesillerden hızlı oluyor.

Endüstri Devrimi Ve Eğitim 4.0

Endüstri devrimi ile birlikte hayatımıza giren Eğitim 4.0, yeni nesillerin ezbere dayanan sistemler yerine deneyim temelli ve çağın gereksinimlerine cevap verecek şekilde eğitilmesini öngörüyor. Bu yeni dönemde, hayat boyu öğrenmeyi sağlayan, toplumda kuvvetli bir görev edinerek öne çıkılmasına yardım eden bir eğitim sistemi ihtiyacının doğması da kaçınılmaz hale geliyor.

Endüstri 4.0 İle Neler Değişime Uğrayacak?

Endüstri 4.0’ın ileri düzeyde düşünme becerisine sahip kişilere ve “bilme” ile yetinmeyen, düşünmenin şart olduğu yöntemlere ihtiyacı var. Bu yüzden de toplumsal dönüşüme uyum sağlayabilecek nesillerin, gereken her alanda yaratıcı olabilen, üretim yapabilen ve üretilen teknolojiyi de iyi şekilde kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi önemli bir gereksinim.

Eğitim 4.0 ile birlikte hayatımıza zamandan ve mekandan bağımsız, kişiselleştirilmiş öğrenmenin ön plana çıktığı, öğrencilerin müfredat oluşumuna katılımının sağlandığı, proje odaklı ve sürekli değişim sağlanarak ezberden uzaklaşılan yenilikler sunuluyor. Bu açıdan bakıldığında da temel öğrenme kazanımı içeriği, yaratıcılık, duygusal zeka, girişimcilik, işbirliği, etkili iletişim, dijital okuryazarlık ve problem çözebilme yeteneği gibi kabiliyetlerin geliştirilmesi şeklinde değişime uğrayacak.

Sonuç Üretme Odaklı

Her alanda yetiştirilmesinin çok değerli olduğu bu eğitim sisteminde bireylerin okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yaşam boyu öğretim de dahil olmak üzere geniş bir bakış açısında birbirleriyle etkileşimli olarak eğitim görmesi oldukça önemli. Eğitim 4.0 yaklaşımında öğrenme sürecinin anlamayı düzenleyen, araştırmayı tetikleyen, sonuç üretmeye dayalı olarak uygulanacağı belirtiliyor. Öğrencilerin bu becerileri edinebilmeleri için kişiselleştirilmiş eğitim yöntemleri, senaryo ve oyun temelli öğrenme ve arttırılmış gerçeklik gibi yaklaşımların kullanılmasının da şart.

Öğrencilerin Durumu

Yeni teknolojilerle birlikte gençler, duygularını, arkadaşlıklarını, sorunlarını ve gelecekle ilgili düşüncelerini online platformlarda yaşamaya başladılar. Kendilerini bu platformlarda ifade ederek yeni yaşam alanı kuran gençler araştırmalara göre yine de dijital okuryazarlıkta pek ileri seviyeye geçememiş vaziyette. Avrupa Komisyonu 2012 yılında 21 ülkeden 3300 okulda, 60 bin öğrenci ile çocukların dijitalleşme sürecine ne kadar hazır olduklarını saptamaya yarayacak “Uluslararası Bilgisayar ve Enformasyon Anketi” düzenledi. Anket sonuçları pek de iç açıcı değil. Görünen o ki yeni nesil eğitim sistemine geçiş sağlamak konusunda geride kalmışız.

Okullar Bu Eğitim Sistemine Hazır Mı?

Öğrenciler kadar eğitim kurumlarının da bu sürece çabuk adapte olması çok mühim. Daha varlıklı, daha çabuk ya da daha kuvvetli olanın değil yaşanan değişikliğe adaptasyon sağlamak konusunda hızlı olanın başarı sağlayabileceği çok açık. Bu sebeple de eğitim kurumlarının Eğitim 4.0’ı kaçırmayıp, Z kuşağını toplumda iz bırakacak bir kuşak haline getirmesi gerekiyor.

Dünyada birçok kurum Eğitim 4.0’ın şartlarına ayak uydurmaya başladı. Ülkemizde de bu gelişmelere uyum sağlayabilmek adına birtakım çalışmalar başlatıldı. Ancak bu çalışmalar yine de yeni nesil eğitim sistemini yakalayabilmek için yeterli değil. Ülkelerin 2012-2016 yılları arasında yapay zeka için ayırdıkları yatırım fonları şu şekilde gösteriliyor. Görüleceği gibi ülkemiz sıralamada değil. Sanayi devrimini kaçırmış olan bir ülke olarak gençlerin eğitimciler tarafından sanayii 4.0 ve Eğitim 4.0 çağına hazır hale getirilmesi bizim açımızdan çok önemli.

Yazar: Nermin Kızılöz