Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyonun amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyduğu insan kaynağını en uygun biçimde bir araya getiren, motive eden, geliştiren ve devamlılığı sağlamak için plan ve stratejileri ortaya koyan çalışma ve fonksiyonların bütünüdür. Bu nedenle insan kaynakları yönetimi bir organizasyonun varlığını sürdürebilmesi için hayati önem taşır.

İnsan kaynakları yönetimi nedir, amaçları nelerdir?

Hangi amaçla kurulursa kurulsun organizasyonların devamlılıklarını sürdürebilmeleri için değişen beklentilere, çevre koşullarına ve teknolojiye uyum sağlamaları gerekir. Bu nedenle organizasyon yapılarının yılda en az bir kez gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan revizyonların yapılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Organizasyonlar büyüdükçe yönetim kademeleri artar bu artışın sonucunda yönetim kademelerinin her birinin kendi personeli ile ayrı ayrı ilgilenmesi beklenebilir. Ancak bu durum çalışma ortamını karmaşık hale getirerek ve firmadaki çalışan yapısının dağılımında homojenliği etkiler. Ayrıca teknolojik yenilikler, yeni uygulamalar, müşteri talepleri gibi değişen dış koşullar nedeniyle bazı birimlerin kurulması, birleştirilmesi ya da kaldırılması gibi organizasyon bünyesinde yapısal değişikliklere gidilmesi gerekebilir. Bu durum iş analizlerinin yeniden yapılması, iş süreçlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve yeniden belirlenmesini gerektirir. İnsan kaynakları yönetimi iş gücü planlamasını yaparak bu ve benzeri durumlara organizasyonu hazırlıklı tutarak gerekli değişiklilerin, organizasyonun işleyişini bozmadan, gerçekleştirilmesini sağlarlar. Kurum içi uyumun sağlaması kurumsal başarıyı beraberinde getirir. İyi bir insan kaynakları yönetimine sahip olan firmalar rekabetçi koşullar altında karlarını veya sosyal faydalarını arttırabilirler.

Bunun dışında insan kaynakları yönetimi, çalışanlar arasında ve çalışanlar ile yönetim arasında iletişimi sağlar. Ayrıca kurumun ihtiyacı olan iş gücünün seçimi ve yerleştirilmesi görevinin yanı sıra çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla uygun ortamı yaratır.

İnsan kaynakları yönetimi uzaktan eğitim programı, personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetiminin firmanın yapılanmasındaki yerini, stratejik önemini, çalışan planlamasını, iş görüşmesi tekniklerinin, seçme ve yerleştirme süreçlerini, iş süreçlerini ve analizlerini, performans yönetimi ve ücret politikalarını katılımcılarına aktarmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer hedefleyenler, firmaların ilgili bölümlerinde çalışıp uzmanlaşmak isteyenler, yöneticilik yapmayı hedefleyenler, firma sahipleri bu programa katılabilirler.